0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco utvärderar effekter av Mistras forskningsprogram

Swecos analys- och strategiverksamhet har fått uppdraget att genomföra effektutvärderingar av Mistras samtliga genomförda forskningsprogram sedan starten 1994.

Stiftelsen Mistras verksamhet har pågått i snart 20 år. Ett drygt trettiotal forskningsprogram har genomförts till en kostnad av drygt två miljarder kronor.  Swecos utvärdering skall klargöra om forskningsprogrammen har genererat de effekter som förväntats.

– I uppdraget kommer experter från olika delar av Swecos verksamhet att samarbeta. Både miljöexperter, arkitekter, projektledare och våra utvärderingsspecialister, säger Sigrid Hedin på Swecos analys- och strategiverksamhet.

Mistras beslut att välja Sweco har föregåtts av en upphandling där fem leverantörer lämnade in anbud och uppdraget skall vara slutfört i december 2012.

För ytterligare information kontakta:
Sigrid Hedin, uppdragsansvarig på Sweco, 08-613 08 56, sigrid.hedin@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>