0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco utvecklar Älmsta centrum i dialog med medborgarna

Sweco har fått i uppdrag att utveckla Älmsta centrum. Uppdraget går ut på att skapa en plan för hur centrumet ska utvecklas på ett attraktivt sätt för Roslagen och skärgården.

– Älmsta har unika förutsättningar att bli ett attraktivt centrum. Älmstas huvudgata utgör porten till Väddö och den norra skärgården och här finns därför stora möjligheter att skapa en lika attraktiv stadsmiljö som exempelvis Vaxholm eller Sandhamn, säger Göran Reierstam, arkitekt och stadsplanerare på Aros arkitekter som är ett dotterbolag till Sweco sedan oktober 2010.

Arbetet görs på uppdrag av Norrtälje kommun och kommer att genomföras med hjälp av en kombination av workshops, öppna hearings och intervjustudier där de verksamma på orten tillsammans med politiker kommer att delta.

– Istället för att arbeta med ett ovanifrånperspektiv där man presenterar färdiga förslag så arbetar vi fram förslagen i dialog med fastighetsägare och lokala intressen, säger Elin Mossberg, projektledare på Sweco.

För mer information kontakta:
Elin Mossberg, projektledare på Sweco, 08-699 53 45, 0761-172062 elin.mossberg@sweco.se

Göran Reierstam, Arkitekt på Aros Arkitekter, dotterbolag till Sweco, 018-172045, 0706-172045 goran.reierstam@arosarkitekter.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>