0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco vinnare i energiberäkningstävling

David Burman, installationskonsult på Sweco, blev en av tre vinnare i en energiberäkningstävling anordnad av branschorganisationen Fastighetsägarna.

Tävlingen gick ut på att göra en energiberäkning av en av Huges fastigheter, ett kvarter bostäder med gemensamhetsutrymmen, tvättstugor med mera. Materialet som fanns tillgängligt motsvarade en normal projektering.

Motiveringen lyder: ”Med mycket god överrensstämmelse mellan beräknad och uppmätt energianvändning genom professionell värdering av indata och med pedagogisk redovisning.”

– Det känns jättekul att få ett kvitto på att det arbete vi dagligen gör åt våra kunder faktiskt håller den höga kvalitet vi själva påstår, säger David Burman, installationskonsult på Sweco.

Priset delades ut av generaldirektör Tomas Kåberger på Energimyndighetens konferens Energiutblick i Göteborg den 17 mars.

För mer information:  
David Burman, installationskonsult på Sweco, david.burman@sweco.se, 08-705 07 08
Rebecka Gunner, kommunikationschef Sweco Sverige, rebecka.gunner@sweco.se, 0734-126675

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>