0 av 0 för ""

Sweco vinner järnvägsuppdrag i Finland

Sweco har tilldelats flera uppdrag kopplat till ”Entimmeståget”, inkluderande detaljplanering och utformning av järnväg och elprojektering för det nya dubbelspåret Kuppis-Åbo. Det omfattar även ombyggnaden av Åbo centralstations passagerar- och godsbangårdar, samt planering av den nya direktlinjen Esbo-Salo. Uppdragens sammanlagda värde är cirka 9,6 miljoner euro.

Uppdragen som är beställda av Åbo stad, projektorganisationen Entimmeståget till Åbo Ab och Trafikledsverket, är första milstolpen på den nya snabbförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors. ”Entimmeståget” kommer att förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo för omkring 2,7 miljoner årliga passagerare och bidra till en hållbar stadsutveckling.

Utöver kortad restid kommer projektet även att frigöra markytor inom Åboregionen som kan användas till bostadsbyggande. 

”Det är ett spännande projekt för oss på Sweco att medverka i design av stations- och järnvägsförbindelser i hjärtat av den tredje största stadsregionen i Finland, och där vi bidrar på ett konkret sätt med hållbarhetsaspekter inom många olika teknikgrenar. Entimmeståget är ett av Finlands främsta infrastrukturprojekt och vår målsättning är att identifiera långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar som bidrar till att tågtrafiken blir säkrare, snabbare och bidrar till en hållbar stadsutveckling”, säger Jori Lehtikangas, regionschef spårkonstruktion, Sweco Finland.