0 av 0 för ""

Tillsammans med Riksbyggen vinner Swecos arkitekter, med förslaget Slå Rot, markanvisningstävlingen om träbostadshuset i Göteborg.

Sweco vinner markanvisningstävling om bostadsrättshus i Göteborg

Tillsammans med Riksbyggen vinner Swecos arkitekter, med sitt förslag Slå Rot, markanvisningstävlingen om träbostadshuset vid Gibraltarvallen i Göteborg. Slå Rot är bostadshuset som utmanar och leder vägen mot hållbart bostadsbyggande.

– I ett starkt team med arkitekter, konstruktörer, energi- och miljöexperter samt affärsutvecklare har vi utformat det vinnande förslaget om ett nytt bostadshus. Slå Rot blir ett vackert hus byggt i trä som leder vägen mot hållbart bostadsbyggande ur flera aspekter. Genom vårt förslag vill vi tillsammans ta ansvar för vår gemensamma framtid genom högt ställda krav på hållbart byggande, säger Kajsa Crona, ansvarig arkitekt på Sweco.

Det är för Riksbyggen som Sweco har vunnit markanvisningstävlingen om ett nytt bostadshus i Göteborg. Här möter den senaste tekniken traditionellt hantverk för att skapa ett innovativt och mer hållbart bostadskvarter. Miljömålen har varit höga och tillsammans har man skapat en byggnad som kommer rymma blandade lägenhetstyper med flyttbara väggar, lokaler på bottenplan, växthus på balkonger, ekosystemtjänster integrerat på gård och tak samt ett energisystem med solceller på taket. Det kommer även finnas både cykel- och bilpool för att underlätta för de boende. Totalt kommer huset innehålla 45 lägenheter inklusive radhus på taket.

Riksbyggen ansvarar för bostadsrätterna i kvarteret och HSB kommer få bygga hyresrätterna.


Visualisering: Kristian Schling


För mer information, kontakta
Kajsa Crona, kajsa.crona@sweco.se tfn: 031 61 79 73