0 av 0 för ""

Bild: Svenska kraftnät, fotograf Bo Dahlin

Sweco vinner projekteringsuppdrag av ny kraftledning i sydöstra Sverige

Svenska kraftnät anlitar Sweco för att göra en komplett projektering av en omkring 100 km lång 400 kV kraftledning från Ekhyddan norr om Oskarshamn till Nybro. Den nya kraftledningen planeras för att förstärka stamnätet för el i sydöstra Sverige.

Projektet är ett av Svenska kraftnäts största utbyggnadsprojekt. Den nya kraftledningen planeras för att klara en ökad belastning av nätet på grund av den nya förbindelsen NordBalt mellan Nybro i Sverige och Litauen, som togs i drift i början av 2016. Kraftledningen kommer att öka överföringskapaciteten i sydöstra Sverige och minska riskerna för överbelastning i nätet. I Swecos uppdrag ingår även åtgärder på korsande ledningar samt tekniskt stöd under upphandling och byggnation.

– Vi är glada att vi har fått förtroendet att återigen arbeta med Svenska kraftnät och vara en del i utbyggnaden av stamnätet. Den nya ledningen möjliggör att elen kan ta alternativa vägar om det skulle behövas och minskar därmed risken för strömavbrott. Det är stimulerande att veta att vi är med och bidrar till tryggare eltillgång för området, säger Conny Udd, vd för Swecos energikonsulter.

Uppdraget börjar under hösten och pågår till år 2023 då den nya ledningen planeras att vara i drift.

För ytterligare information kontakta:
Conny Udd, vd Sweco Energuide, 08-695 65 50, conny.udd@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, tel: 0702 34 03 66, e-post: hanna.haeggstrom@sweco.se