0 av 0 för ""

Swecos arkitekter stärker hållbarhetsaffären genom strateg från RISE

Swecos arkitekter utökar sin satsning på forskning och innovation för att påskynda omställningen till klimatneutrala städer. Charlie Gullström, arkitekt och forskare inom smarta hållbara städer, har rekryterats för att stärka Swecos möjligheter att driva projekt för omställningen till en cirkulär ekonomi.

I Sverige sker nu omfattande klimatinvesteringar för att säkra att samtliga kommuner når klimatmålen. Sweco Architects utökar nu sin satsning inom innovation och tar en bredare roll i kommunernas omställningsarbete. Charlie Gullström har rekryterats för att med Swecos expertis identifiera samarbeten och driva innovationsarbetet kopplat till klimatfrågan.

–  Vi arkitekter har en helhetssyn som är en tillgång för att lösa klimatutmaningarna i samhället. Det behövs ett nytänkande kring hur vi utformar våra städer. Kunskapen finns redan i vårt företag och nu ska vi främja vår innovationskultur med rekryteringen av Charlie Gullström. Vi vill öka takten för de åtaganden som klimatmålen innebär och skapa arkitektur i linje med det hållbara samhället, säger Ulla Bergström, chef för Sweco Architects.

Charlie Gullström är arkitekt och forskare med lång erfarenhet av samverkansprojekt inom digitalisering och klimatomställning.  Hon har en bakgrund från RISE och KTH och hade en nyckelroll i uppbyggnaden av Viable Cities, det strategiska innovationsprogrammet för smarta hållbara städer.

– Jag ser en fantastisk möjlighet för Sweco att stärka upp arbetet med de städer som vill bli klimatneutrala 2030. Sweco har arkitekter, planerare, hållbarhetsexperter och forskare som kan leda förändringsprojekt i tät dialog med industrin och kommunerna. Tillsammans med andra aktörer kan vi bygga en stark grön ekonomi i Europas städer post-corona, säger Charlie Gullström.

Charlie tillträdde tjänsten som Forsknings- och innovationsstrateg för arkitektur på Sweco Architects den 1 mars.