0 av 0 för ""

Swecos arkitekter utformar Söndrums församlingsgård i Halmstad. Visualisering: Sofia Kourbetis, Sweco

Swecos arkitekter utformar Söndrums församlingsgård i Halmstad

Arkitekttävlingen om att gestalta en tillbyggnad till Söndrums församlingsgård är avgjord. Det vinnande förslaget ”Bygatan” är utformat av arkitekter på Sweco och bygger på en önskan om att skapa en ny mötesplats.

Svenska kyrkan i Söndrum Väpnös församling växer, och befintliga lokaler är uttjänta, något som resulterat i ett behov av en ny församlingsgård och mötesplats. Kyrkorådet beslutade sig därför för att utlysa en inbjuden arkitekttävling, ett uppdrag som Swecos arkitekter vann. Önskan har varit att församlingsgården ska präglas av trovärdighet, gemenskap samtidigt som den är välkomnande och funktionell. Swecos förslag, som går under namnet Bygatan, bygger på ett koncept där tre husvolymer med olika funktioner är placerade längs en glasad länk invid den befintliga Staffanssalen.

– Det är en ära att få fortsätta det spännande arbetet med församlingsgården. Den befintliga byggnaden, Staffanssalen, är en vacker gammal stenbyggnad och har varit en intressant utgångspunkt i projektet. I designkonceptet har vi valt att arbeta med kontraster, där nytt möter gammalt, tungt mot lätt och sten mot trä. Tanke är att församlingsgården ska byggas i massivträ med solpaneler på taket, säger Margareta Diedrichs, ansvarig arkitekt på Sweco.

Swecos projektledare har arbetat med församlingen i ett initialt skede med besiktning av befintliga byggnader, kalkyler och utredningar inför framtida alternativ. Ett arbete som ledde fram till att kyrkorådet beslutade sig för att utlysa den nu avgjorda arkitekttävlingen.

Visualisering: Sofia Kourbetis, Sweco

Läs mer om projektet.