0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Swecos arkitekter vinner tävling om Karlshamns Stortorg

Landskapsarkitekt
Thorbjörn Andersson och arkitekt PeGe Hillinge på Sweco vann den
inbjudna arkitekttävlingen med sitt förslag Lunden, Mattan & Festplatsen.
Ritningsarbetet påbörjas i höst och det förnyade torget beräknas stå färdigt
under 2015.

– Det nuvarande torget har fyllt sin funktion men ligger lite
separerat från stadens gator. Vi vill vända ut och in på det. Idag ser vi
annorlunda på torg än för bara tjugo år sedan, de är sin stads viktigaste rum.
Torget ska vara ett offentligt vardagsrum för alla och en plats där man kan se
och synas, vara för sig själv, njuta, sitta och leka, säger Thorbjörn Andersson.

I det vinnande förslaget delas
torget upp i tre delar. Den första delen är en trädlund med halvskugga och
platser för lek och spel. Den andra består av en utrullad matta i sten med
uteservering och kafé, sittplatser, fontän och sol. Den tredje delen är en
öppen festplats som också används för torghandel närmast rådhuset.

– När man talar om torg idag är
det i princip tre saker som är viktiga. Det är trygghet, komfort och
upplevelser. Man ska kunna känna sig trygg, även efter mörkrets inbrott. Man
ska kunna sitta skönt och gå bekvämt och man även kunna få vara med om något,
avslutar Thorbjörn Andersson.

Prisutdelningen skedde i Karlshamn den 29 maj.

För mer information kontakta
Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt på Sweco, 073 412 92 36, thorbjorn.andersson@sweco.se.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>