0 av 0 för ""

​I hård konkurrens med sju internationella arkitektkontor har Swecos arkitekter vunnit anbudet för expansionen av den kinesiska staden Jinan.

Swecos arkitekter vinner uppdrag om planering av kinesisk stad

I hård konkurrens med sju internationella arkitektkontor har Swecos arkitekter vunnit anbudet för expansionen av den kinesiska staden Jinan. Den strategiska planen kommer att vara vägledande i flera decennier framöver. Sweco har sedan tidigare arbetat med flera uppdrag i staden och detta blir det åttonde.

Jinan, med sju miljoner invånare och huvudstaden i Shandongprovinsen, har fått en långsträckt utbredning då staden under en längre tid vuxit längs med bergskedjan i söder och Gula floden i norr. Stadens strategi är nu att bryta detta mönster och i stället expandera norrut och låta staden fortsätta att växa på andra sidan floden. Det är detta planeringsuppdrag som Swecos arkitekter nu fått.

– Beställaren Jinan Urban Planning Institute sökte ett arkitektkontor som hade internationell planeringskompetens för att utveckla den strategiska masterplanen för området som utgör 800 kvadratkilometer. Något som Sweco kan erbjuda då vi arbetat i flera liknande uppdrag i kombination med vår holistiska arbetsmetod – SymbioCity. Detta är vårt åttonde projekt i Jinanoch det ska bli spännande att tillsammans med de lokala myndigheterna nu forma stadens vision för framtiden, säger Anna Hessle, ansvarig arkitekt på Sweco.

Nyckelfrågorna i uppdraget handlar om mötet och interaktionen mellan stad och landsbygd, att hitta en balans mellan bebyggelse och bevarandet av jordbruk, var det är lämpligt att bygga samt hur man på bästa sätt utnyttjar läget vid Gula floden. Inledningsvis ska Sweco samla in och sålla bland information om området för att sedan fokusera på huvudfrågorna i uppdraget för att begränsa uppgiften.

– Det är ett styrkebevis att Sweco i hård internationell konkurrens har lyckats vinna detta uppdrag. Vår förmåga att sätta ihop ett mycket kompetent och multisektoriellt team gör oss särskilt intressanta i denna typ av uppdrag. Det är också glädjande att Jinans stad bett oss att samverka med MIT från Boston för att som stadens ledning säger”erbjuda oss det bästa på marknaden och framtidsinriktade, innovativa lösningar”.För oss som arbetar med att bygga framtidens samhällen är utmaningen att få vara med och forma framtiden för den över 2 600 år gamla staden Jinan oerhört stimulerande, säger Ulf Johansson, senior planerare på Sweco.

Den strategiska plan som Sweco tar fram ska bli vägledande i flera decennier framöver och behöver kunna anpassas till framtidens teknik och digitala omvandling. Man är därför beroende av att få till en bra process med lokala myndigheter och få dem att jobba tvärsektoriellt för att lyckas. Uppdraget beräknas pågå under ett halvår och det uppskattade värdet är 10 miljoner SEK. Förutom Swecos arkitekter och planerare kommer uppdraget kräva kompetens från företagets experter inom landskap, GIS, trafik, vatten, energi och avfall. 


För mer information kontakta: 
Anna Hessle, anna.hessle@sweco.se, tfn 08 522 952 78