0 av 0 för ""

Swecos nya analysmodell undersöker hur energieffektivisering påverkar nätbolagen

Hur påverkas elnätbolagens intäkter när kunderna blir mer energieffektiva? Detta kommer Sweco på uppdrag av Energiforsk att undersöka närmare. Genom att utveckla en ny analysmodell kommer Sweco att undersöka hur en beteendeförändring av elanvändning kan påverka såväl kundernas kostnader som nätbolagens intäkter.

Idag betalar många kunder en fast månadsavgift för sin el med samma prissättning oavsett när på dygnet den används. Det har dock blivit allt vanligare att elnätsbolagen använder sig av timmätning, som gör det möjligt att sätta ett nytt timpris på el som påverkas av när och hur mycket energi kunden väljer att använda vid en viss tidspunkt. Detta gör det möjligt för kunden att flytta sin elförbrukning till tider då priset är lägre.

– Kunskap driver människor att förändra sitt beteende vilket kan resultera i effektivare energianvändning. Många analysmodeller visar hur man kan använda tidsdifferentierade tariffer, det vill säga olika prissättningar på el för olika tidpunkter, för att optimera användningen av elnäten. Men det finns ingen storskalig modell som utvärderar konsekvenserna för kundernas kostnader och nätbolagens intäkter, säger Magnus Lindén, projektledare Sweco.

Swecos energikonsulter kommer genom modellen att skapa en förståelse för hur energiflödet i elnätet påverkas av olika prissättningar och därigenom underlätta för elnätsbolagen när de ska prissätta överföringen av el. Modellen kommer hantera en stor mängd timvärden vilket ställer höga krav på IT-verktyget. Swecos använder sig i detta uppdrag av ett Big Data-verktyg från leverantören Lavastorm.

– Med tanke på tillgången på mätvärden och EU:s mål att nå 20 procents energieffektivisering till år 2020, är prissättning på elnätstariffer ett intressant område. Vårt mål är att bidra till ett effektivare utnyttjande av kapaciteten i elnätet, berättar Susanne Olausson, programansvarig på Energiforsk.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Lindén, projektledare Sweco, 08-695 14 43, magnus.linden@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 010-484 54 04, hanna.haeggstrom@sweco.se
Susanne Olausson, programansvarig Energiforsk, 08-677 27 51, susanne.olausson@energiforsk.se