0 av 0 för ""

C3 Carbon Cost Compass visar hur olika materialval i byggprojekt påverkar koldioxidutsläpp och ekonomi

Publicerad: 2022-03-21

Swecos nya tjänst minskar klimatpåverkan och kostnader i byggprojekt – ByggVesta Development först ut att testa

Den nya tjänsten C3 Carbon Cost Compass visar hur olika materialval i byggprojekt påverkar koldioxidutsläpp och ekonomi. På så sätt kan byggherrar och fastighetsutvecklare skräddarsy konstruktioner för optimal klimatmässig och ekonomisk hållbarhet.

Möjligheten att påverka koldioxidutsläppen i ett byggprojekt är störst i tidiga skeden när de stora materialvalen görs. Med hjälp av den visuella 3D-modellen i Carbon Cost Compass är det enkelt att redan på ritbordet jämföra olika material i stomme, tak och väggar och se hur de påverkar utsläppsvärden och ekonomi i byggprojekt.

– Fastighetsägare måste följa nya regler och lagar om klimatpåverkan samtidigt som de strävar efter kostnadseffektivitet i materialval. Det är inte en okomplicerad sits och vi har länge sett behov av ett enkelt, visuellt verktyg som ger stöd i att fatta välgrundade och strategiska beslut i ett tidigt skede av byggprojekt, säger Karin Hurtig, arkitekt på Sweco, som deltagit i utvecklingsarbetet.

Testas i bostadsprojekt
ByggVesta Development är ett av bygg- och fastighetsbolagen som nu testar tjänsten tillsammans med experter från Sweco.

– Swecos tjänst hjälper oss att simulera och jämföra på ett enkelt sätt så vi fattar rätt beslut för att driva utvecklingen mot hållbara och kostnadseffektiva hus. Ambitionen är att arbeta med Carbon Cost Compass redan i de första BIM-modellerna för alla våra bostadsprojekt, säger Marcus Svensson, vd för ByggVesta Development.

C3 Carbon Cost Compass innehåller data och schabloner som underlag för att göra relevanta jämförelser, där även komplexa kostnadsbilder avseende material och arbetstid vägts in.

 

 

Läs mer om C3 Carbon Cost Compass här.

För ytterligare information, kontakta:
Cecilia Strömmar, presschef Sweco Sverige, 010-484 50 20, cecilia.strommar@sweco.se