0 av 0 för ""

Josefin Karlsson är arkitekt på Sweco och har nyligen släppt boken ”Retorikens kraft – hur arkitekter talar med beställare”,

Tala är guld – arkitekter behöver vässa sin presentationsteknik

Presentera din idé med övertygande argument. Så enkelt – och så svårt – är det att som arkitekt få upp beställarens ögon för dig och din idé. Nu ger Josefin Karlsson, arkitekt på Sweco, tillsammans med Chalmers ut boken ”Retorikens kraft – hur arkitekter talar med beställare”, en handbok i kommunikation och presentationsteknik.

En väl genomförd presentation är ofta avgörande för att ett uppdrag ska landa rätt hos beställaren. Trots detta lägger arkitekter inte tillräcklig vikt vid själva presentationen i mötet med beställare, konsulter eller politiker. Detta vill Josefin Karlsson, själv arkitekt på Sweco i Göteborg, råda bot på. I boken ”Retorikens kraft – Hur arkitekter talar med beställare” ger hon konkret vägledning i muntlig kommunikation och presentationsteknik.

– I arbetet med boken har jag intervjuat både beställare och arkitekter för att fånga hur man vill bli uppfattad, vad man tycker är viktigast i presentationen och hur vi som arkitekter på bästa sätt ska både kunna förmedla och sälja projektförslag. Jag vill att fler reflekterar över det talade ordets kraft och blir bättre på presentationsteknik, säger Josefin Karlsson.

Boken ger en bild av hur beställare och arkitekter uppfattar arkitekters presentationsteknik och hur man som arkitekt ska kunna argumentera för sin idé samtidigt som man anpassar sitt budskap efter mottagaren.

– Genom att arkitekter blir säkrare på att tala inför andra och får kunskap om retorik kan de öka sitt inflytande och på så sätt skapa förutsättningar för bättre diskussioner. På så sätt stärks både den enskilda individen och kåren, säger Josefin Karlsson.

”Retorikens kraft – Hur arkitekter talar med beställare” vänder sig till såväl arkitektstudenter som yrkesverksamma arkitekter. I första delen berättar beställare och arkitekter hur de uppfattar arkitekters muntliga kommunikation och presentationsteknik. I andra delen ges både kunskap om klassisk retorik och konkreta tips på hur man kan vässa sin presentationsteknik. Josefin Karlsson föreläser även i ämnet.

För mer information, kontakta:
Josefin Karlsson, arkitekt på Sweco,  josefin.m.karlsson@sweco.se, tfn: 031- 62 75 14