0 av 0 för ""

Arkitekttävlingen om det nya kulturhuset i Bergsjön, Göteborg, är avgjord. Det vinnande förslaget Kulturkorgen är utformat av Sweco Architects.

Tävling avgjord om nytt kulturhus i Bergsjön

Arkitekttävlingen om det nya kulturhuset i Bergsjön, Göteborg, är avgjord. Det vinnande förslaget Kulturkorgen är utformat av Sweco Architects och är såväl en inre som en yttre miljö – ett hus och ett torg. Nu påbörjas arbetet med kulturhuset som ska stå färdigt år 2020.

Ur det vinnande förslagets beskrivning: ”Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön ökar kulturnärvaron och blir en plats som erbjuder tusen möjligheter att få till sig, att delta, att göra och att uttrycka sig. Kulturhuset är som en korg fylld med möjligheter och som uppmuntrar till att fortsätta att binda och fläta samman drömmar och influenser till nya vackra helheter. Det som skapas här är det som formar och utvecklar kulturer och samhällen in i framtiden. Det görs genom historier, uttryck, erfarenheter.”

Kulturhuset på Rymdtorget växer ut ur en befintlig kulle, skruvar sig neråt och landar på ett torg. Byggnaden har en öppen och inbjudande fasad och väver ihop inne och ute till en händelserik helhet. På torget finns en rik yttre miljö med sittplatser, grönska, lek, spel, scen, soltrappor. Atriet är öppet mot himlen och kring detta inre torg organiserar sig byggnadens olika delar.

Huset och dess yttre miljö kommer att innehålla bibliotek, kafé, ateljéer, verkstäder, mötesrum och arrangemangssal men också platser som inte ställer anspråk utan är generella – för att träffas, prata, hänga och umgås. Arkitekterna betonar att kulturhusets gestaltning är viktig men framför allt har det utformats för att möjliggöra många aktiviteter. Ett öppet och tillåtande hus gör det lättare för livet att uppstå och kulturhuset i Bergsjön är öppet för alla göteborgare.

Det nya kulturhuset i Bergsjön ska präglas av nyfikenhet, lekfullhet och upptäckarglädje. Det ska vara färgstarkt, rikt och välkomnande, en plats för den tolerans som vårt samhälle så väl behöver.

Tävlingen arrangerades av Higab och SDF Östra Göteborg i samverkan med Fastighetskontoret och Park & Naturförvaltningen i Göteborgs stad. Tävlingen anordnades i enlighet med Lagen om offentlig upphandling och i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingsteam för Sweco Architects: Margareta Diedrichs, PeGe Hillinge, Ann Legeby, Thorbjörn Andersson, Cecilia Rossing, Marcus Morichetto, Caroline Zima. Visualisering: Sofia Kourbetis, Linda Hansson.

Läs mer om tävlingen


För mer information kontakta:
Margareta Diedrichs tfn. +46 73-412 27 36 margareta.diedrichs@sweco.se