0 av 0 för ""

Tuffa tider för elproducenterna

Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden mars 2016:

 • En avtagande svensk vindkraftsutbyggnad.
 • Många kraftproducenter får inte täckning för sina rörliga kostnader.
 • Dagens låga elpriser resulterar i att investeringsbeslut blir allt tuffare för elproducenterna.
 • Kostnader inklusive skatt större än kraftbolagens elintäkter
  Fastighetsskatten på vattenkraft motsvarar ungefär halva det elpris som marknaden väntar sig de närmsta åren. Utöver fastighetsskatten tillkommer kostnader för personal, nätavgift, slitage och reservdelar. I många fall överstiger dessa tillsammans med fastighetsskatten elintäkten. Även kärn- och vindkraftsproducenter brottas med stora lönsamhetsproblem. De låga elpriserna gör det inte bara svårt att räkna hem nya investeringar, utan tvingar också elproducenterna att göra stora nedskrivningar av sina befintliga tillgångar.

  Oljepriset stiger men inte kolpriset
  Oljepriset fortsätter att sätta agendan för övriga bränslemarknader. Flera stora oljeproducerande länder, däribland Ryssland och Saudiarabien, har kommit överens om att inte öka sin oljeproduktion. Samtidigt spås oljeproduktionen i USA att falla i snabbare takt då producenter av shale-oil inte får finansiering för nya borrningar.

  Det finns ett hot om strejk i den stora colombianska kolindustrin från 15 mars. Även om Europa har förberett sig väl på en eventuell kommande strejk stiger kolpriserna som resultat av detta. På lång sikt är det dock utvecklingen i Kina som styr kolpriset. Kina står idag för ungefär hälften av världens kolanvändning. Gaspriset har dock inte följt olje- och kolpriserna uppåt den senaste månaden.

  Dagarna räknade för Oskarshamn 1
  Ringhals 2 står still sedan sommaren 2014 och ägaren har nu meddelat att man förlänger stoppet till september i år. Utöver Ringhals 2 går nu alla nordiska reaktorer för fullt. Oskarshamn 1 kommer att stängas redan i juni 2017, mot bakgrund av de låga elpriserna. Ägaren OKG hade redan tidigare beslutat att Oskarshamn 1 skulle stängas någon gång under perioden 2017-2019.

  För den svenska kärnkraften råder en spänd väntan på besked om en eventuell ändring av effektskatten. Många investeringsbeslut kommer att behöva fattas den närmsta tiden för att de sex reaktorer där man inte redan beslutats om nedläggning, ska kunna drivas vidare långsiktigt. Risken är att flera av dessa investeringsbeslut aldrig kommer att fattas om inte effektskatten sänks markant eller slopas.

  Är du intresserad av att prenumerera på rapporten i sin helhet? Kontakta Christian Holtz, energimarknadsanalytiker, Sweco, christian.holtz@sweco.se

  För ytterligare information kontakta:
  Christian Holtz, energimarknadsanalytiker Sweco, 08 – 695 64 74, christian.holtz@sweco.se
  Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, 08-6965190, anna.lindqvist@sweco.se