0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Två nya vattenkraftuppdrag till Sweco

Stora delar av den svenska vattenkraften byggdes ut under första hälften av 1900-talet. Anläggningarna står idag inför omfattande behov av förnyelse för att kunna bibehålla sin produktionskapacitet och öka effekten.

‒ Swecos ingenjörer var flitigt anlitade redan när den svenska vattenkraften byggdes ut. Nu kommer vår specialistkompetens inom vattenkraftsområdet till stor nytta igen i den omvandling som pågår, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Fakta om de två uppdragen:

Vid Hissmofors kraftverk i Indalsälven vid Storsjöns utlopp ska Sweco projektera en ny kraftstation som ska ersätta befintliga aggregat i en av de gamla stationerna. Uppdraget utförs åt Jämtkraft. Hissmofors är ett av Jämtkrafts tre största vattenkraftverk.

Sweco har även fått i uppdrag av Bergeforsens Kraft AB, samägt av Vattenfall och Eon, att projektera ett nytt utskov med dammluckor vid Bergeforsens vattenkraftverk för att skapa möjligheter att ta emot ökade vattenflöden i älven och därmed öka dammsäkerheten vid anläggningen.

För ytterligare information kontakta:
Johan Dozzi, vd Sweco Infrastructure,0734-12 60 99, johan.dozzi@sweco.se

Rebecka Gunner, informationschef Sweco Sverige, 0734 -12 66 75, rebecka.gunner@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>