0 av 0 för ""

Ardalan Shekarabi, Civilminister, Joachim Danielsson, kommundirektör Uppsala, Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande Uppsala, Anna Kelly, Verksamhetschef Arena för Tillväxt. Foto: Highshot.

Uppsala – Årets tillväxtkommun 2018

Uppsala är en kommun som kombinerar stad och land, traditionsrik universitetsstad och näringsliv, nybyggare och inpendlare. Visionär samhällsplanering, nära medborgardialog samt strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete ger en hållbar utveckling. Det är en dynamisk kommun som präglas av utveckling och höga ambitioner och tilldelas därför utmärkelsen Årets Tillväxtkommun 2018.

– Uppsala har kombinerat ett visionsdrivet styre med konkreta framgångsfaktorer. Man lyckas få till en dynamik mellan universitet, näringsliv och det offentliga som gör att man är en intressant plats för företag inom kreativa- och kunskapsintensiva branscher. Särskilt imponerar deras offensiva hållbarhetsmål där man vill vara fossilfria 2030, det ska bli oerhört spännande att se hur man tar sig an den utmaningen, säger Anna Kelly, chef för Arena för Tillväxt.

– Uppsala växer mycket och det byggs bostäder i snabb takt. Det är imponerande hur man hanterar många nyinflyttade och en arbetsmarknad i snabb utveckling till exempel inom kreativa- och kunskapsintensiva branscher, som life science, clean tech samt informations- och kommunikationsteknologi. Man har också många inpendlare som gynnas av Uppsalas läge och infrastruktur, säger Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och mobilitet på Sweco.

Arena för Tillväxt och Sweco har utsett Årets Tillväxtkommun sedan 1998. Priset synliggör kommuner som aktivt skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.

Priset delades ut idag, den 22 augusti, på KOMMEK 2018 i Malmö. Prisutdelare var civilminister Ardalan Shekarabi.

Motiveringen

Uppsala kommun har lyckats behålla sin särart som traditionsrik universitetsstad, och genom visionärt politiskt ledarskap kombinerat historiska värden med nytänkande och framåtblickande utveckling. Uppsala växer, målmedvetet och hållbart. Väl fungerande målstyrning, nära medborgardialog, samt strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete ger hållbar utveckling av både stad och land. Visionär samhällsplanering, attraktiva miljöer för boende, målmedveten samverkan mellan kommun, näringsliv och akademi samt ett rikt kultur- och idrottsliv gör Uppsala intressant för boende, besökare och företag. Med historien som grund och den hållbara framtiden som inspiration tilldelas Uppsala kommun priset som Årets Tillväxtkommun 2018.

* Ett genomsnitt av samtliga 290 kommuner i riket

För mer information kontakta:
Anna Kelly, Verksamhetschef Arena för Tillväxt, telefon 076-5441958, anna.kelly@skl.se
Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och mobilitet Sweco, 08-6956565, mats.hermansson@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070-2340366, hanna.haeggstrom@sweco.se