0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Världens enda torg med en bokskog

Hyllie torg i Malmö är världens enda torg med en bokskog. Hyllie torg är nu också en av fyra nominerade finalister till Siena-priset, som tilldelas årets bästa utemiljö i Sverige. Prisutdelningen äger rum vid Sveriges Arkitekters arkitekturgala fred 8 november. Hyllie torg är ritat av landskapsarkitekten och professorn Thorbjörn Andersson, Sweco Architects.

Torget har gestaltats utifrån en idé om att anlägga en bokskog som skjuter upp ur en ädel matta av granit. Ovanför skogen svävar en spindelväv av tusentals ljusdioder, fästa på tunna vajrar, och bildar en digital stjärnhimmel. Stjärnhimlen är programmerad i sju olika scenarior, som skiftar med årstider och evenemang.

Bokträden, 28 till antalet, är specialimporterade från Tyskland och trettio år gamla vid planteringen. Skälet till bokskogen kommer ur en idé om att tillföra en regional identitet på en tidigare ganska utsatt och blåsig plats. Boken är ett karaktärsträd för Skåne och ger torget en sydskånsk identitet. De stora trädkronorna hjälper dessutom till att bromsa vindarna. Träden är grupperade så att de bildar som olika gläntor, där sittplatser har gestaltats för det sociala livet. Torget invigdes i fjol och har alltså nu chansen att bli utsett till årets bästa utemiljö.

I juryns utlåtande heter det:
”En kraftfull vision har varit utgångspunkt för gestaltningen av Hyllie torg, och med imponerande konsekvens har visionen genomförts in i minsta detalj.”

För ytterligare information kontakta:

Thorbjörn Andersson, Sweco Architects.

thorbjorn.andersson@sweco.se  Tel 08-5229 5200

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>