0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Vectura hjälper europeiska småöar bli mer energieffektiva

Transportarkitekten Vectura hjälper småöar i Italien, Frankrike, Irland och Finland inklusive Åland att bli mer energieffektiva för att möta Europas nya klimatmål. Det EU-finansierade projektet är del av en satsning där 50 öar inom EU ska ta fram lokala planer för hållbara energiprojekt inom 30 månader.

Inom projektet SMILEGOV samarbetar europeiska öar för att utbyta erfarenheter och verka för hållbar energianvändning. Vecturas uppdrag är att projektleda en grupp av mindre ö-samhällen i Italien, Irland, Frankrike och Finland inklusive Åland och stötta dem med att ta fram energiplaner med förslag på hållbara lokala satsningar.

Från Vectura leds uppdraget av Christian Pleijel, som är Vecturas expert på små ö-samhällen.

– Ett första steg blir att kontakta lokala och regionala politiker och föreningar för att hitta lämpliga småöar. När arbetet drar igång lokalt börjar vi med att identifiera var ön står med avseende på energifrågor, vilka möjligheter som finns inom räckhåll och vad som krävs för att vara med och nå eller överträffa Europas 2020-mål, säger Christian Pleijel.

Projektet SMILEGOV som finansieras av EU-programmet IEE (Intelligent Energy Europe) inleddes i april i år och pågår fram till oktober 2015. Bland de medverkande finns både små och stora öar, bland annat Öland och Gotland i Sverige, Samsø i Danmark, Kanarieöarna, Malta, öar i Skottland och Grekland samt småöar i Italien, Frankrike, Irland, Finland. När projektet är slut ska minst 50 öar ha tagit fram egna planer för hållbara energiprojekt som innehåller en lista på realiserbara aktiviteter samt metoder för hur de ska införas och finansieras.

– Öar är bräckliga samhällen som sällan är hållbara. I vårt projekt medverkar allt från danska Samsø som med sin satsning på helt förnyelsebar energi via egenproducerad vindkraft är en verklig förebild, till öar som har en lång väg att gå. Genom projektet kan vi lära av varandra, säger Christian Pleijel.

Vecturas uppdragsgivare är ESIN (European Small Island Federation) som representerar 448 000 öbor på 1300 mindre öar i Europa och verkar för erfarenhetsutbyte mellan nationella ö-organisationer.

KontaktChristian Pleijel, seniorkonsult Vectura, 010-484 47 97
Thomas Rebermark, marknadschef Vectura, 010-484 54 08

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>