0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Vertikalt växthus av Sweco får miljöpris i New York

Det vertikala växthuset Plantagon har erhållit Svensk-Amerikanska Handelskammaren stora miljöpris The 2012 SACC New York – Deloitte Green Award, för sin gröna innovation inom livsmedelskedjan. Priset delades ut av H.M. kung Carl XVI Gustaf vid en kunglig galamiddag i New York.

Sweco har i samarbete med svenska Plantagon utvecklat det vertikala växthuset för storstadsmiljö som ett alternativt sätt att odla närproducerat och mer yteffektivt. Växthusens negativa miljöpåverkan är mycket låg och eftersom produkterna levereras direkt till stadens konsumenter minimeras transportkostnaderna.  Förutom att Sweco designar växthusen, projekterar och utvecklar man alla de tekniska lösningarna för att få växthusen att fungera. Man ser även över hur de  kan anpassas till olika breddgrader och klimat.

I Sverige har Linköping som första stad tagit beslutet att uppföra ett det vertikala växthuset som man beräknar stå färdigt år 2013.

För mer information, kontakt:
Stephan Stålered, Sweco, tfn  08-6956534, stephan.stalered@sweco.se
Elina Smidlund, presskontakt Sweco, tfn 072-200 53 62, elina.smidlund@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>