0 av 0 för ""

Vinnarna av Swecos Hugopris 2017 utsedda.

Vinnare av Swecos Hugopris visar att innovationskraft och smarta idéer driver samhällsutvecklingen framåt

Sweco belönar årligen innovativa och hållbara idéer för samhällsutveckling med Hugopriset. Vi kan nu avslöja att vinnarna av årets inspiratör 2017 delas mellan Emma Enebog, Myrorna och Cradlenet och Jakob Trollbäck, The New Divison by Trollbäck+Company. Årets innovatör tilldelas den samägda solcellsparken Solar Park och årets student går till Marika Karras och Kari Ella Read från Lunds tekniska högskola.

I 30 år har Hugopriset delats ut till inspirerande individer och organisationer som driver utvecklingen mot en hållbar samhällsutveckling. De fem vinnarna utmärks som visionärer som med entusiasm visar hur innovationskraft och smarta idéer kan driva samhällsutvecklingen ytterligare.

Årets inspiratör:

Emma Enebog, Myrorna och Cradlenet

Motivering: Emma Enebog utses till Årets inspiratör för att med stor entusiasm och nytänkande som Myrornas hållbarhetschef exemplifiera cirkulärekonomi genom återbruk. Som ny ordförande i Cradlenet har hon uppdraget att sprida grundpelarna i cirkulärekonomin till allt fler.

Jakob Trollbäck, The New Divison by Trollbäck+Company

Motivering: Jakob Trollbäck utses till Årets inspiratör för sitt arbete att få 7 miljarder människor att förstå FNs nya hållbarhetsagenda. Jakob Trollbäck har med sin kommunikationsbyrå löst utmaningen som landat i utformningen av De globala målen.

Årets innovatör: Solar Park

Motivering: Solar park utses till Årets innovatör för att ha utvecklat en ny affärsmodell kring en storskalig solcellsanläggning. Nu samlas privatpersoner och företag för att tillsammans med ett etablerat energibolag och ett renhållningsbolag investera och möjliggöra en solcellspark på en annars obrukbar slutdeponi i Helsingborgsområdet. Smart, nytänkande – och hållbart!

Årets student: Marika Karras & Kari Ella Read, Lunds tekniska högskola: Kostnads-nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot översvämning – med fokus på monetär värdering av ekosystemtjänster.

Motivering: Vinnarna har pedagogiskt och metodiskt lyckats konkretisera den ekonomiska nyttan av ekosystemtjänster i samband med val av lösning för dagvattenhantering. Resultaten kan användas för att såväl förstå som motivera till synes rena miljöåtgärder genom att räkna på deras fulla samhällsnytta.

Prisutdelning

Prisutdelning kommer att ske på Swecos inspirationsdag på onsdag den 31 maj i Stockholm. Inspirationsdagen är ett årligt evenemang som samlar branschföreträdare och som i år har temat ”Redo för framtiden?”.

Läs mer om Swecos Hugopris och juryn.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, hanna.haeggstrom@sweco.se, 010-484 54 04