0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Vinst för Sweco i stor tävling om nytt akutcentrum i Danmark

Swecos arkitekter har vunnit en arkitekttävling om ett nytt akutcentrum på 22 000 kvadratmeter för Regionshopitalet i Viborg, Danmark.

Teamet som består av Swecos arkitekter, AART, Midtconsult och WSP tog hem vinsten med sitt förslag till ett flexibelt och effektivt akutcentrum.  Fokus har lagts på att skapa en byggnad med en tydlig arkitektonisk identitet och som är trygg och välkomnande för såväl patienter och personal som besökare.  

Det nya akutcentret är en tillbyggnad i direkt anslutning till det existerande sjukhuset och är gestaltat i ett samspel med omgivningen, kvartersstrukturen och det öppna landskapet.

Det nya akutcentret kommer att bestå av akutmottagning, akutvårdsavdelning, operation, dagkirurgi, intensivvård, bilddiagnostik och vårdavdelningar samt en ny huvudingång med butik, café och auditorium. Bygget ska påbörjas under 2013 och beräknas vara klart år 2016.

 

För mer information, kontakta:
Anna Hjort, arkitekt och specialist inom sjukhus, Sweco, tfn 073-412 90 42,
anna.hjort@sweco.se.

Jörgen Beider, arkitekt, Sweco i Danmark, tfn +45(0) 391 500 60
jorgen.beider@sweco.dk

 

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>