0 av 0 för ""

Visionen som bidrar till friska människor i friska städer

Pandemin har påverkat människors hälsa, hur vi lever, arbetar och kommunicerar. Det har i sin tur lett till en ökad medvetenhet om vikten av att utforma våra samhällen och städer för att främja hälsa och välbefinnande. I en ny Urban Insight-rapport presenterar Sweco en ny vision där stadsplanering bidrar till ökad hälsa genom de tre delarna; den gröna staden, friska byggnader och engagerade medborgare.

I snitt tillbringar vi endast 10 procent av vår tid utomhus, vilket innebär att när vi fyllt 80 år har vi tillbringat 72 år inomhus. Därmed är både inom- och utomhusmiljöerna helt avgörande för vår hälsa och välbefinnande. I den senaste Urban Insight-rapporten Healthy buildings, cities and you presenterar Sweco en vision som pekar på tre delar som kan bidra till att främja hälsa i våra städer. 

Den gröna staden

Det finns en komplex koppling mellan miljö, våra sociala strukturer och vår hälsa, både den fysiska och den mentala. En grön, inbjudande stad som främjar rörelse samt friska byggnader med inomhus- och utomhusmiljöer som är nära förbundna är avgörande för vår hälsa och vårt välbefinnande.

”Studier visar att människor som under pandemin hade utsikt över grönområden hade en känslomässigt mer angenäm upplevelse och visade lägre symtom på ångest och depression än människor som inte hade det. Detta visar vikten av att utforma städer med fler grönområden per invånare men också grönområden av högre kvalitet”, säger Vania Khairallah, konsult och hållbarhetsexpert på Sweco Sverige. 

Friska byggnader

Covid-19-pandemin har tydligt visat på vikten av ett hälsosamt inomhusklimat där vi behöver fokusera mer på strategier för att minska smittorisken. 

”Vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus och det finns en tydlig koppling mellan vår hälsa och utformningen och inomhusklimatet i de byggnader som vi bor och arbetar i. Exempelvis sover människor 46 minuter längre per natt under veckorna om de får naturligt ljus på kontoret jämfört med de som jobbar med enbart artificiellt ljus”, säger Vania Khairallah.

Engagerade medborgare

Sist men inte minst bör våra framtida städer och byggnader göra det enkelt för människor att välja det hälsosammaste alternativet när de rör och förflyttar sig. För att uppnå det behöver vi utforma det offentliga rummet så att det bjuder in till interaktion och aktivitet. Healthy buildings, cities and you är den andra i en serie Urban Insight-rapporter från Sweco på temat Urban Health and Well-Being där Swecos experter belyser de specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och bygga säker och hållbar infrastruktur för framtiden.