0 av 0 för ""

Flerfamiljshus11 november  – GISathon Nationella geodataplattformen och öppna data

Välkommen på GISathon hos Sweco Digital Services! 

Skulle du vilja känna på hur det är att arbeta som konsult? Är du intresserad av att lära känna Sweco och oss som arbetar här? Nu bjuder Sweco in studenter från de ledande utbildningarna inom geodata, samhällsbyggnad och stadsplanering till en inspirerande dag för att prova på hur det är att jobba hos oss! Självklart kommer det finnas utrymme för att se vårt kontor och lära känna flera glada Sweco-iter med olika roller och arbetsuppgifter. Efter dagen ges tillfälle för middag, sociala aktiviteter och mingel.  

Anmälningslänk hittar du längst ned i denna inbjudan. Sista anmälningsdatum är 4e november. 

Bakgrund

Swecos division Digital Services har stor erfarenhet av att arbeta med samhällsplanering och GIS i olika typer av uppdrag. Det kan bland annat handla om att utföra förstudier, analyser, visualiseringar eller att bearbeta data och dataplattformar till våra kunder.

Från januari 2022 införs lagkrav på att alla nya detaljplaner som tas fram av Sveriges kommuner ska kunna tillhandahållas digitalt. Därför har Lantmäteriet lanserat den nationella geodataplattformen. Sweco vill testa konsumentsidan av plattformen – och det vill vi göra tillsammans med er studenter!

Under detta GISathon finns möjlighet att använda den nya plattformen och den data som publicerats där, gärna i kombination med öppna geografiska data från andra källor. Ta chansen att visa upp innovativa lösningar för att skapa en effektivare samhällsbyggnads-process i Sverige.

När

Torsdag 11 november,

09:00 – 16:00   | GISathon inkl. lunch
16:00 – 17:00   | Wrap-up med demos
17:00 – framåt | Middag, mingel och häng! (frivilligt)

Sweco bjuder på mat och dryck.

Var

GISathonet sker fysiskt i Sweco-huset vid Marieberg på Kungsholmen.
Gjörwellsgatan 22, 112 60 Stockholm.

OBS! Vid eventuella förändringar gällande restriktioner kan formatet för dagen komma att ändras med kort varsel.

Hur

Deltagarna är välkomna att delta i team såväl som enskilt. Det enda som krävs är att studenterna tar med egen dator med installerad programvara för att utföra spatiala analyser (till exempel QGIS, ArcMap, FME). GISathonet är uppdelad i två moment;

  • I det första momentet utför vi tillsammans ett användartest av nationella geodataplattformen för att identifiera hinder och svårigheter med tekniken. Synpunkter tas tillvara på och används för vidareutveckling av plattformen.
  • I det andra momentet kommer deltagare, i team eller individuellt, utföra analyser på data från nationella geodataplattformen kombinerat med annan öppna data från andra källor. Hjälpmedel för att underlätta dataåtkomst från plattformen kommer att finnas.

Syftet är att identifiera nyttoområden och potentiella mervärden med den nya plattformen i kombination med annan geografiska data.

Exempel på scenarion:

Det är fritt att utarbeta egna idéer, men det går även bra att utgå från exemplen nedan:

· Utföra stadsrumsanalys för att jag få veta vad som gäller avseende byggrätt för en fastighet inom detaljplanelagt område.

· Utföra klimathotsanalys på innerstadsmiljö för att se vilka byggnader som kan påverkas av exempelvis buller, översvämning, värmeöar eller ras.

· Identifiera områden för vindkraftsprojekt och andra typer av anläggningar.


Vill du delta? Anmälningslänk hittar du här:
https://forms.office.com/r/3cfnPbT02B

Sista anmälningsdatum är 4e november.