0 av 0 för ""

Sweco visar upp cirkulärt byggande – med återbrukad möbel

En återbruksprocess i miniatyr

Sweco Architects var på plats i Almedalen för att driva frågor om återbruk inom byggbranschen. Vi behöver samarbeta för en gemensam omställning till cirkulärt byggande och minska byggavfallet. Det är dags för branschen att agera nu!

Men vi pratar inte bara om återbruk – vi gör också något konkret. Genom att dra i gång en byggprocess för återbruk i miniatyr har vi skapat en möbel helt gjord av återbrukat material. Vi delar med oss av lärdomarna kring de hinder som finns och hur de kan hanteras.

Vi arrangerade också flera seminarier, samtal och politikermöten för att se till att omställningen till en cirkulär bygg- och fastighetsbransch påskyndas.

Möbel med återvunnet material

För att belysa vikten av cirkulärt byggande för vårt klimat och för att visa hur återbruk kan se ut i verkligheten har vi designat en möbel som är gjord av återvunnet trä och betong från Gotland.

Med återbruksmöbeln på plats i Almedalen blev det tydligt hur en omvänd designprocess för återbruk ser ut, det vill säga att man utgår från befintligt material för utformningen. Dessutom etablerar projektet med möbeln lokala samarbeten och skapar nya arkitektoniska värden med återbruk.

Se hur återbruksmöbeln skapades här.

Återbruksmöbeln blev ett utomhusklassrum

Möbeln används nu som utomhusklassrum på Polhemsskolan i Visby sen höstterminens skolstart.

”Undervisningen blir inte lika stillasittande här ute, utan man får in rörelsen på ett bra och naturligt sätt”, säger läraren Mia Vävare till helagotland.se (betalvägg)

Foto: Emil Lundberg

återbruksmöbel
återbruksmöbel

Under Almedalsveckan

Swecos återbruksmöbel i Almedalen
Swecos återbruksmöbel i Almedalen
Swecos återbruksmöbel i Almedalen