0 av 0 för ""

Sweco visar upp cirkulärt byggande – med återbrukad möbel

En återbruksprocess i miniatyr

Sweco Architects är i Almedalen för att driva frågor om återbruk inom byggbranschen. Vi behöver samarbeta för en gemensam omställning till cirkulärt byggande och minska byggavfallet. Det är dags för branschen att agera nu!

Men vi pratar inte bara om återbruk – vi gör också något konkret. Genom att dra i gång en byggprocess för återbruk i miniatyr har vi skapat en möbel helt gjord av återbrukat material. Vi delar med oss av lärdomarna kring de hinder som finns och hur de kan hanteras.

Vi arrangerar också flera seminarier, samtal och politikermöten för att se till att omställningen till en cirkulär bygg- och fastighetsbransch påskyndas.

Möbel med återvunnet material

För att belysa vikten av cirkulärt byggande för vårt klimat och för att visa hur återbruk kan se ut i verkligheten har vi designat en möbel som är gjord av återvunnet trä och betong från Gotland.

Med återbruksmöbeln på plats i Almedalen blir det tydligt hur en omvänd designprocess för återbruk ser ut, det vill säga att man utgår från befintligt material för utformningen. Dessutom etablerar projektet med möbeln lokala samarbeten och skapar nya arkitektoniska värden med återbruk.

Se hur återbruksmöbeln skapades här.

Träffa oss i Almedalen!

Vi är i Almedalen för att driva förändring inom cirkulär ekonomi och återbruk genom seminarier, politikersamtal och en alldeles egen återbruksmöbel.

Program

Samtliga event sker vid vår återbruksscen på Cramérgatan framför universitetet, hela Almedalsveckan.

Observera att programmet förändras och uppdateras kontinuerligt.

Ämne:  Hjälpa eller stjälpa? Om skolmiljöer och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Arrangör: Sweco Architects

När: Tisdag 5/7 kl. 15.10-16.00

OBS! Annan plats: Skeppsbron 24, Joda Bar och kök

Skolorna upplever stora utmaningar i att tillgodose behoven hos eleverna med diagnoser. Hur ska man tänka och vad kan man göra? Tillsammans måste vi hjälpa lärare och elever till en fungerande skolmiljö.

Arkitekter Åsa Rodenkirchen och Anna Näsholm, Sweco, visar konkreta exempel och strategier som gör skillnad. Utifrån egna skolprojekt, personliga erfarenheter och nära kontakt med forskning vill vi visa på de möjligheter som öppnas med en djupare förståelse för hur ”eleverna med diagnoser” upplever sin skola. Enkätundersökningar, t ex via riksförbundet Attention, visar att minst åtta av tio elever med NPF har mycket stora svårigheter att gå i skolan. Skolmiljön ligger på andra eller tredje plats på listan över försvårande faktorer. Antalet hemmasittare ökar kraftigt. Hemmasittarna vill inget hellre än att gå i skolan, i den ”vanliga” skolan. Vi måste med gemensamma krafter göra det möjligt!

Medverkande: Åsa Rodenkirchen, Arkitekt, Sweco Architects
Anna Näsholm, Arkitekt, Sweco Architects


Ämne: Stadsplanering – klimatomställning med vätgasteknik som del av lösningen

Arrangör: Sweco Architects

När: Onsdag 6/7 kl. 09.15-09.45

OBS! Annan plats: Techarenan på Strandvägen 2-4

100 städer i Europa och 23 kommuner i Sverige har lovat att bli klimatneutrala till 2030. Vätgas utgör en viktig komponent i omställningen och är utpekat inom EU-taxonomin som en hållbar investering. Vad kan vi lära oss från de aktörer som går i bräschen? Vilka synergier finns?

Hur kan man skapa förutsättningar för det gröna kapitalet, grön mobilitet och industrietablering? Välkommen till ett panelsamtal som diskuterar dessa frågor och visar goda exempel i framkant.

Medverkande: Elise Grosse, Hållbarhetschef, Sweco Architects
Björn Aronsson, verksamhetschef, Vätgas Sverige
Johan Abrahamsson, Kommunalråd, Mariestads kommun
Magnus Sahlin, VD, Trelleborgs Energi


Ämne: När drönare möter stadsplaneringen – vilka är knäckfrågorna och kan vi lösa dom för klimatets skull?

Arrangör: Sweco Architects

När: Onsdag 6/7 kl. 13.00-13.45

2021 ändrades reglerna kring drönare i nedre luftrummet och en handbok har tagits fram för att hjälpa kommuner hitta lämpliga användningsområden utifrån det nya regelverket. För att drönare ska bli en resurs i klimatomställningen behöver även planerare engagera sig i frågan om det nedre luftrummet.

Hur ser stadsplanerare, fysiska planerare och arkitekter på drönare som en planeringsfråga? Vilka är knäckfrågorna? Ett inkluderande samtal som fångar upp publikens synpunkter med ambitionen att ta frågan vidare i höst, till exempel genom aktörsamverkan och gemensamma FoI-ansökningar.

Medverkande: Charlie Gullström, FoI-strateg, Sweco Architects
Carlos Viktorsson, Ph.Lic., Sweco Intelligenta transportsystem
Anders Neregård, Digitaliseringschef, Sweco Architects
Christian Hegardt, Arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects
Jessica Svännel, Biträdande projektledare, GIS-ingenjör, Landskapsarkitekt LAR/MSA vid Region Gotland


Politikersamtal

Ett samarbete mellan Sweco Architects och Loopfront.

Ämne: Hur omvandlar vi trash till cash – om återbruk i bygg- och fastighetsbranschen

Arrangör: Sweco, Loopfront

Ämne: Hur omvandlar vi trash till cash – om återbruk i bygg- och fastighetsbranschen

Cirkulär omställning och ökat återbruk inom bygg och fastighet är ett måste om vi ska klara klimatmålen. En snabb utveckling är möjlig men hinder inom lagstiftning och invanda beteenden står i vägen. Hur kan vi driva positiv förändring? Vilka politiska beslut behövs för att driva utvecklingen? I denna samtalsserie samtalar vi med politiker från olika partier kring vad som krävs för att öka återbruk inom bygg- och fastighetsbranschen.

  • Måndag den 4/7 kl 10.05-10.30

Moderator: Daan Cedergren, affärsutvecklingschef Sweco Architects
Side-kick och expert: Anna Forsberg, vd Loopfront

Medverkande: Meeri Wasberg, Socialdemokraterna, Kommunstyrelsens ordförande Haninge
Anita Mattson, Socialdemokraterna Kommunstyrelsens ordförande Tyresö

  • Måndag den 4/7 kl 15.05-15.30

Moderator: Daan Cedergren, affärutvecklingschef Sweco Architects
Side-kick och expert: Anna Forsberg, vd Loopfront

Medverkande: Anna Lasses, Centerpartiet Kommunalråd, ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Solna
Ebba Östlin, Socialdemokraterna, Kommunstyrelsens ordförande Botkyrka

  • Tisdag den 5/7 kl 10.05-10.30

Moderator Elise Grosse, hållbarhetschef Sweco Architects
Side-kick och expert: Anna Forsberg, vd Loopfront

Medverkande: Björn Ljung, Liberalerna, Ordförande i Stockholmshem AB Stockholm
Lennart Bondeson, Kristdemokraterna, Ordförande i klimatkommunerna Örebro
Gustav Hemming, Centerpartiet, Regionplaneråd i Stockholm

  • Tisdag den 5/7 kl 15.05-15.30

Moderator: Daan Cedergren, affärutvecklingschef Sweco Architects
Side-kick och expert: Anna Forsberg, vd Loopfront

Medverkande: Kristina Jonäng, Centerpartiet Regionråd, Ordförande för Regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen
Marlen Burwick, Socialdemokraterna, Riksdagsledamot
Jan Björklund, Socialdemokraterna, Riksdagsledamot och Kommunalråd, Helsingborg
Charlotte Broberg, Moderaterna, Fastighets- och serviceregionråd, Region Stockholm

  • Onsdag den 6/7 kl 10.05-10.30

Moderator: Ulla Bergström, divisionschef, Sweco Architects
Side-kick och expert: Anna Forsberg, vd Loopfront

Medverkande: Inga-Kerstin Eriksson, Centerpartiet, Kommunalråd med ansvar för miljöfrågor, Lund
Malin Fijen Pacsay, Miljöpartiet, Ordförande i miljö- och hållbarthetsnämnden, Region Stockholm

  • Onsdag den 6/7 kl 15.05-15.30

Moderator Elise Grosse, Hållbarhetschef Sweco Architects
Side-kick och expert: Anna Forsberg, vd Loopfront

Medverkande: Karin Ernlund, Centerpartiet, Borgarråd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor, Stockholm stad
Lorentz Tovatt, Miljöpartiet, Riksdagsledamot

 

Swecos deltagande i Almedalen

Copy link
Powered by Social Snap