0 av 0 för ""

Urban Insight

Swecos cirka 18 000 experter planerar och utformar städer och samhällen. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi en mer hållbar framtid. För att dela med oss av våra kunskaper och vad vi lär oss – både vad gäller lokalkännedom och global kapacitet – i utvecklingen av städer i hela Europa har Sweco lanserat ett globalt initiativ vi kallar Urban Insight. Här kan du läsa rapporter och insikter kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

 

Årets tema: Mot cirkularitet

I år kommer vår kunskapsplattform Urban Insight att belysa övergången till en cirkulär ekonomi, lyfta olika aspekter i utvecklingen av hållbara städer, samhällen och cirkulära system. Hur upprätthåller vi och arbetar vidare med resurser som redan är engagerade?

En cirkulär ekonomi

…handlar om utvecklingen av en medveten och utformad process för att återföra resurser tillbaka till systemet på ett självförsörjande sätt. Istället för att tillverka nytt och sedan kassera, utnyttjas allt tillverkat så länge det går. När en produkt blir oanvändbar återvinns så mycket som möjligt om och om igen. Viktiga samverkande faktorer i skapandet av en cirkulär ekonomi är hållbar och värdeskapande design, smarta tekniska lösningar och samarbete mellan aktörer.

Expert Insights

Expert Insights ger Urban Insight-initiativet en röst. Här får du träffa några av de författare och experter som hjälpt till med utformningen av Urban Insight och våra rapporter.

”Vad skulle hända om det inte fanns något slut, utan bara en början?”

 Amanda Borneke är specialist inom cirkulär ekonomi på Sweco Sverige. Hon beskriver sig själv som ett kraftpaket och en personlig tränare inom hållbarhet som man anlitar när det är dags att klimatbanta i projekt.

Amanda Borneke

”För en arkitekt handlar cirkularitet om innovativ formgivning.”

 Carlo Negri är International Director för utlandsprojekt på Sweco Architects i Sverige. Som arkitekt arbetar han med husbyggnadsprojekt, planering och urban design med fokus på Kina och Mellanöstern eller varhelst det finns spännande utmaningar.

Carlo Negri

Visste du att…

 • Endast 8,6% av jordens resurser i dagsläget är en del av den cirkulära ekonomin, enligt Circularity Gap-rapporten.
 • Städer konsumerar mer än 75% av alla naturresurser.
 • En stad i storlek med Paris måste byggas varje vecka de kommande 30 åren för att matcha den globala befolkningstillväxten.
 • En tredjedel av allt avfall som skapas inom Sverige uppstår inom byggsektorn.

Några av nycklarna

…är att byta ut processer och material som används i den byggda miljön. Några exempel:

 • Mer än 50 % av utsläppen av växthusgaser från tung industri kan minskas genom övergång till en cirkulär ekonomi
 • Cirkulära initiativ i byggbranschen skulle kunna minska CO2-utsläppen från produktion av cement, plast, stål och aluminium med 40%. Detta genom att införa cirkulära designprinciper för byggnation, och hantera byggnader som ett dynamiskt resurssystem under deras livstid.
 • Renovering istället för att bygga nytt kan minska koldioxidutsläppen med upp till 59 %.

Läs mer i vår trendrapport ”Circular construction – an opportunity we can’t waste”.

Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi kräver en gemensam insats från en mängd aktörer i samhället. Vi på Sweco vill bidra med vår kunskap, och tillsammans med våra kunder kan vi säkerställa att kommande projekt bidrar positivt till vår framtida miljö.

 

– Alastair Carruth, Expert Leader för Urban Insight och expert på cirkulär ekonomi.

4 %

av jordens yta är städer

55 %

av jordens befolkning bor i städer

75 %

av naturresurserna konsumeras i städer

Staden i centrum

Fastän världens städer upptar mindre än 4% av jordens yta lever mer än 55% av jordens befolkning här. De konsumerar mer än 75% av våra naturresurser, producerar mer än 50% av jordens avfall och släpper ut 60-80% av växthusgaserna. Allt detta är symptom på den linjära slit- och slängekonomin. Och städerna fortsätter att växa: 2050 kommer två tredjedelar av oss att bo i städer.

Hur bygger vi om våra städer för att möta befolkningsökningen i en tid av klimatförändringar?

Lyssna på podden Building Back Better! 

Framtiden är cirkulär

Där vi en gång såg en byggnad ser vi nu en materialbank. Där vi en gång såg en konsumentprodukt med ett pris, en användning och en papperskorg i slutet av sin livstid, där ser vi nu en värdefull resurs där den första livscykeln bara är början. Om några år kommer vi att se tillbaka och undra varför i all världen vi gjorde oss av med så mycket saker.

 • ”Mamma, vad är sopor?”

  ”Det är något som fanns förr i tiden.”

   Hur ser en cirkulär framtid ut? Genom att dela och tänka cirkulärt när vi tar del av jordens tillgångar kan vi se till att de räcker till alla. Avfall existerar inte längre.

 • ”Det här har varit en parkbänk i Alingsås.”

  I framtiden kommer allt vi producerar och tillverkar att återföras in i systemen för att tas tillvara på och få nytt liv. Allt som cirkulerar i samhället går mer eller mindre att spåra dess härkomst och ”historia”.

Alastair Carruth

Alastair Carruth

Expert cirkulär ekonomi

Urban health and wellbeing – Urban Insight 2021

Hälsosam mobilitet, hälsosamma byggnader och städer och hälsosamma vattensystem.

Climate action – Urban Insight 2020

Vad kan vi göra för att stävja klimatkrisen?

Urban energy – Urban Insight 2019

Vilka faktorer kan påverka verklig förändring inom energiområdet?

Copy link
Powered by Social Snap