0 av 0 för ""

Mot cirkularitet

I år belyser vår kunskapsplattform Urban Insight övergången till en cirkulär ekonomi. Vi lyfter olika aspekter i utvecklingen av hållbara städer, samhällen och cirkulära system och ställer frågan: Hur underhåller vi och arbetar vidare med resurser som redan används?

 

Massor i infrastrukturprojekt – en outnyttjad resurs

Har du tänkt på att även stenar och grus är resurser? Ändå återanvänds bara 1% av de massor som används i infrastrukturprojekt i Sverige idag. Genom att ta tillvara de enorma mängder naturresurser vi använder för att bygga vår infrastruktur kan vi ta ett stort kliv mot ett cirkulärt samhälle.

I den nya Urban Insight-rapporten ”Circular materials in infrastructure”  visar Sweco att det är möjligt att minska råmaterialkostnader på uppemot 60 miljarder kronor årligen genom cirkulär masshantering i Europa.

Stad, människor utomhus

Dags för städerna att ställa om till cirkulär ekonomi

Våra städer står i centrum när det är dags att ställa om. Genom att utnyttja sina egenskaper som innovationsnav och finansiella centra kan de hitta nya vägar framåt att skapa värde av det som tidigare setts som avfall.

I rapporten ”Circular City Transformation – 5 pathways and 15 actions towards circular urban environments”  får du lära dig mer om hur städerna kan ställa om till cirkulär ekonomi.

Flicka springer längs trottoar i solsken

Så bygger vi cirkulärt med hållbarhetsdata

Vi står inför helt nya förutsättningar när klimatneutralitet ska uppnås, byggavfallet ska minimeras och EU-taxonomin styr finanserna mot cirkulära aktörer. Smart design, innovativa processer och digitala verktyg står i centrum när byggnaden blir en materialbank och hållbarhetsdata blir lika värdefullt som guld. I rapporten ”Building the future through circular data” får du lära dig mer om hur samhället kan ställa om genom att ta tillvara och utveckla det redan byggda.

Blique by Nobis

En cirkulär ekonomi

…handlar om utvecklingen av en medveten och utformad process för att återföra resurser tillbaka till systemet på ett självförsörjande sätt. Istället för att tillverka nytt och sedan kassera, utnyttjas allt tillverkat så länge det går. När en produkt blir oanvändbar återvinns så mycket som möjligt om och om igen. Viktiga samverkande faktorer i skapandet av en cirkulär ekonomi är hållbar och värdeskapande design, smarta tekniska lösningar och samarbete mellan aktörer.

Pilar i gräs

Expert Insights

Expert Insights ger Urban Insight-initiativet en röst. Här får du träffa några av de författare och experter som hjälpt till med utformningen av Urban Insight och våra rapporter.

Amanda Borneke

”Vad skulle hända om det inte fanns något slut, utan bara en början?”

 Amanda Borneke är specialist inom cirkulär ekonomi på Sweco Sverige. Hon beskriver sig själv som ett kraftpaket och en personlig tränare inom hållbarhet som man anlitar när det är dags att klimatbanta i projekt.

Läs mer 

Carlo Negri

”För en arkitekt handlar cirkularitet om innovativ formgivning.”

 Carlo Negri är International Director för utlandsprojekt på Sweco Architects i Sverige. Som arkitekt arbetar han med husbyggnadsprojekt, planering och urban design med fokus på Kina och Mellanöstern eller varhelst det finns spännande utmaningar.

Läs mer

Visste du att…

 • Endast 8,6% av jordens resurser i dagsläget är en del av den cirkulära ekonomin, enligt Circularity Gap-rapporten.
 • Städer konsumerar mer än 75% av alla naturresurser.
 • En stad i storlek med Paris måste byggas varje vecka de kommande 30 åren för att matcha den globala befolkningstillväxten.
 • En tredjedel av allt avfall som skapas inom Sverige uppstår inom byggsektorn.

Några av nycklarna

…är att byta ut processer och material som används i den byggda miljön. Några exempel:

 • Mer än 50 % av utsläppen av växthusgaser från tung industri kan minskas genom övergång till en cirkulär ekonomi
 • Cirkulära initiativ i byggbranschen skulle kunna minska CO2-utsläppen från produktion av cement, plast, stål och aluminium med 40%. Detta genom att införa cirkulära designprinciper för byggnation, och hantera byggnader som ett dynamiskt resurssystem under deras livstid.
 • Renovering istället för att bygga nytt kan minska koldioxidutsläppen med upp till 59 %.

Läs mer i vår trendrapport

”Circular construction – an opportunity we can’t waste”.

 • Övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi kräver en gemensam insats från en mängd aktörer i samhället. Vi på Sweco vill bidra med vår kunskap, och tillsammans med våra kunder kan vi säkerställa att kommande projekt bidrar positivt till vår framtida miljö.

   

  – Alastair Carruth, Expert Leader för Urban Insight och expert på cirkulär ekonomi.

Framtiden är cirkulär

Där vi en gång såg en byggnad ser vi nu en materialbank. Där vi en gång såg en produkt med ett visst pris, ett visst användningsområde och en begränsad livslängd, ser vi nu en värdefull resurs där den första livscykeln bara är början. Om några år kommer vi att se tillbaka och undra varför i all världen vi gjorde oss av med så mycket saker.

Staden i centrum

Fastän världens städer upptar mindre än 4% av jordens yta lever mer än 55% av jordens befolkning här. De konsumerar mer än 75% av våra naturresurser, producerar mer än 50% av jordens avfall och släpper ut 60-80% av växthusgaserna. Allt detta är symptom på den linjära slit- och slängekonomin. Och städerna fortsätter att växa: 2050 kommer två tredjedelar av oss att bo i städer.

Hur bygger vi om våra städer för att möta befolkningsökningen i en tid av klimatförändringar?

Lyssna på podden

Building Back Better! 

4 %

av jordens yta är städer

55 %

av jordens befolkning bor i städer

75 %

av naturresurserna konsumeras i städer

Om Urban Insight

Swecos cirka 18 000 experter planerar och utformar städer och samhällen. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi en mer hållbar framtid. För att dela med oss av våra kunskaper och vad vi lär oss – både vad gäller lokalkännedom och global kapacitet – i utvecklingen av städer i hela Europa har Sweco lanserat ett globalt initiativ vi kallar Urban Insight. Här kan du läsa rapporter och insikter kring hållbar stadsutveckling i Europa, sett från ett medborgarperspektiv.

Urban health and wellbeing – Urban Insight 2021

Hälsosam mobilitet, hälsosamma byggnader och städer och hälsosamma vattensystem.

Climate action – Urban Insight 2020

Vad kan vi göra för att stävja klimatkrisen?

Urban energy – Urban Insight 2019

Vilka faktorer kan påverka verklig förändring inom energiområdet?

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.