0 av 0 för ""

Energi

 

Vilka faktorer kan påverka verklig förändring inom energiområdet?

Europas medborgare behöver energi för att röra sig, vara säkra och leva sina dagliga liv. När städerna expanderar ökar också efterfrågan på energi. Stadenergi krävs för allt från att ge medborgarna vatten, värme och kyla till andra samhällsfunktioner som att driva hem, elfordon, trafikstyrningssystem och kommunikation.

I sex rapporter ger Sweco-experter och forskare prov på insikter och konkreta åtgärder för energiomställningen.

Här kan du ta del av  sammanfattningarna av rapporterna och också höra vår energiexpert Magnus Lindén kommentera.

Läs mer om initiativet på engelska här: Urban Energy

Rapport #6 – Energy Transition: How can you contribute?

Vilka faktorer kan påverka verklig förändring hos energikonsumenter och därmed deras bidrag till energiomställningen? I denna Urban Insight rapport ger Sweco-experter och forskare tips på vad du kan göra för att bidra till energiomställningen.

Ladda ner sammanfattning av rapporten

 

ficklampa mot mörk bakgrund

Rapport #5 – Beyond the tipping point: Future energy storage

För att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader måste energilagringskapaciteten tredubblas till år 2050. Rapporten studerar energiförvaring och dess roll i att bekämpa klimatförändring samt hur vanliga missförstånd påverkar implementeringen av nya teknologier.

Ladda ner sammanfattning av rapporten

tjej i fönster mot stad

Rapport #4 – Fullständig elektrifiering är inom räckhåll – och billigare än man kan tro

Elektrifieringen är ett av våra bästa verktyg för att minimera klimatförändringarna. Men hur ska det gå till och vad kommer det att kosta? Swecos energiexpert Magnus Lindén reder ut begreppen!

Ladda ner sammanfattning av rapporten

 

glödlampa

Rapport #3 – Reduce, reuse and reimagine – sustainable energy development in the city

Visste du att produktionen av el och värme står för mer än hälften av utsläppen av växthusgaser inom EU? Med modern teknik skulle utsläppen kunna minskas och stora mängder av energin vi använder återanvändas.

Ladda ner sammanfattning av rapporten

stad vid park

Rapport #2 The limits to renewable energy

Vi har tekniken och infrastrukturen som krävs för att öka användningen av förnybar energi. Men vad är det som håller oss tillbaka?

Ladda ner sammanfattning av rapporten här

vindkraftverk

Rapport #1 Electricity: How long could we survive without it?

När städer växer, ökar också behovet av elektricitet. Idag är vi beroende av el för allt från att tillhandahålla vatten till att driva sjukhus, trafikkontrollsystem och kommunikationer. Strömavbrott utgör därför ett stort hot mot samhällen när det kommer till säkerhet, uppvärmning, nedkylning, näring, sjukvård och fritid.

Ladda ner sammanfattning av rapporten

ficklampa mot mörk bakgrund

Urban health and well-being – Urban Insight 2021

Hur kan våra städer transformeras till det bättre och vara mer socialt hållbara?

Climate action – Urban Insight 2020

Vad kan vi göra för att stävja klimatkrisen?

urbaninsight.com

Läs mer om initiativet på engelska.