0 av 0 för ""

Expert Insights:

Amanda Borneke

 

”Vad skulle hända om det inte fanns något slut, utan bara en början?”

Amanda Borneke är specialist inom cirkulär ekonomi på Sweco Sverige. Hon beskriver sig själv som ett kraftpaket och en personlig tränare inom hållbarhet som man anlitar när det är dags att klimatbanta i projekt.

Amanda BornekeUr ditt perspektiv, vad innebär en cirkulär ekonomi?

– För tre år sedan insåg jag att vi inom byggbranschen ofta hänvisade till rivningsprocessen som ”end of life” – materialdöd. Jag bestämde mig för att ta reda på vilka cirkulära beteenden jag kunde möjliggöra genom att helt enkelt byta namn på processen till ”beginning of life”. Vad skulle hända om det inte fanns något slut, utan bara en början?

”Cirkulärt systemtänkande”, vad innebär det?

– Även om jag lägger mitt avfall ”där” borta är det ”här” för någon annan. Avfallet försvinner inte bara för att vi inte längre kan se det. För mig handlar cirkulärt systemtänkande om ansvarstagande och social rättvisa, men det är även det effektivaste sättet att uppnå Sveriges löfte om klimatneutralitet. Ett av det effektivaste sätten för att nå dit, är via återanvändningen av rivningsmaterial.

Hur kan Sweco bidra till den cirkulära ekonomin?

– Swecos medarbetare fungerar som resursdetektiver på ett unikt sätt. Sweco skulle kunna ta fram resursflöden för ett kvarter, eller en hel stad, samt identifiera ”end-of-life”-processer och i stället koppla samman dem med processer som handlar om att materialet får nytt liv.

Vilka är de största hindren för det cirkulära samhället?

– Uppfattningen om att den cirkulära ekonomin leder till mindre lönsamhet, att våra lagar och regler förhindrar framväxten av cirkulära leverantörskedjor samt bristen på konsumentutbildning. Sanningen är att cirkulär ekonomi driver fram innovationer, arbetstillfällen och möjligheter som inte ens syns på radarn än.

Hur skulle du öka innovationstakten och den cirkulära omvandlingshastigheten?

– Konsumentutbildning är avgörande. När man väl har tagit klivet upp i medvetenhetstrappan, går vi aldrig ned igen. Detta kan leda till att vi lyckas implementera den cirkulära ekonomin på en enda generation.