0 av 0 för ""

Expert Insights:

Carlo Negri

 

”För en arkitekt handlar cirkularitet om innovativ formgivning.”

Carlo Negri är International Director för utlandsprojekt på Sweco Architects i Sverige. Som arkitekt arbetar han med husbyggnadsprojekt, planering och urban design med fokus på Kina och Mellanöstern eller varhelst det finns spännande utmaningar.

Ur ditt perspektiv, vad innebär en cirkulär ekonomi?

– För mig som arkitekt handlar det om innovativ formgivning. När det gäller städer formar vi inte bara vår uppbyggda miljö; cirkulariteten måste ingå i utformningen av det vi gör på många nivåer.

Vilka är de viktigaste stegen vi måste ta just nu?

Carlo Negri– Vi behöver mer samskapande och ökat lärande, inte minst genom att lyssna på nästa generation. Det finns många otroligt smarta personer därute, och vi kan hjälpa till att utbilda dem. Utbildning är nyckeln. Om du går ut på gatan och frågar folk vad cirkulär ekonomi betyder har de flesta nog ingen större förståelse av vad det faktiskt innebär. Det är därför oerhört viktigt att engagera allmänheten om vi ska komma vidare.

Läs trendrapporten:
Circular construction – an opportunity we can’t waste.

”Cirkulärt systemtänkande”, vad innebär det?

– Innan Covid-19 tog vi emot många delegationer från Kina och andra länder. Vi brukade ta dem till Hammarby Sjöstad, eftersom det är en så bra modell över cirkulära system. Vi har exempelvis processen som omvandlar avfall till energi: brännbart avfall kan användas för att skapa värme och kraft, och avloppsvatten kan användas för att skapa biogas, som sedan används som drivmedel i bussar i Stockholm.

Vilka är de positiva effekterna för samhället?

– En av våra grundare, Gunnar Nordström, talade om vikten av att tillhandahålla ren luft, rent vatten och ren energi. Mycket enkelt på vissa sätt, men oerhört komplext på andra. Det cirkulära tänkandet har förmågan att åstadkomma detta. Men det leder även till bättre publika platser, ökad sysselsättning samt ett hälsosammare och friskare samhälle.