0 av 0 för ""

Hälsa och välmående

Under 2021 kommer vår kunskapsplattform Urban Insight att vara scenen för ytterligare en fördjupning inom hållbarhet med fokus på tre områden där Sweco kan göra skillnad: hälsosam mobilitet, hälsosamma byggnader och städer samt hälsosamma vattensystem. Många urbana miljöer upplevs som stressfulla och direkt farliga för vår hälsa. De kan vara giftiga miljöer som både är skadliga för miljön och vårt välbefinnande.

Under årets ställer vi oss frågan: hur kan våra städer transformeras till det bättre och vara mer socialt hållbara? Swecos experter undersöker i årets publiceringar av Urban Insight dåtid och nutid och målar upp en vision av en nära framtid där städer är en plats för hälsa och välbefinnande.

Vatten i våra städer. Från avlopp till hälsa.

De extrema väderhändelserna vi sett den senaste tiden är orsakade av klimatförändringar. Klimatförändringar är orsakade av oss människor och det kommer bli värre. Sommarens intensiva regn och översvämningar riktar fokus på vattenförsörjning och hantering av vatteninfrastrukturen i våra städer. För att säkra en hälsosam urban framtid och förebygga systembrister föreslår Sweco tre vattenstrategier i en ny rapport. Första strategin handlar om att hantera städernas hälsoutmaningar och ge tillbaka utrymme för vatten och människor, den andra om återinföra naturen, och den tredje om att minska vattenförbrukningen och öka återanvändningen och reningen av avloppsvatten.
Läs rapporten här

Hälsosamma byggnader, städer och medborgare

I snitt tillbringar vi endast 10 procent av vår tid utomhus, vilket innebär att när vi fyllt 80 år har vi tillbringat 72 år inomhus. Därmed är både inom- och utomhusmiljöerna helt avgörande för vår hälsa och välbefinnande. I den senaste Urban Insight-rapport presenterar Sweco en ny vision där stadsplanering bidrar till ökad hälsa genom de tre delarna; den gröna staden, friska byggnader och engagerade medborgare.

Läs rapporten (pdf)

visualisering två personer framför träbyggnad

Podd: Världens mest hälsosamma byggnad

Välkomna till Urban Insights podd – här kommer vi tillsammans med en härlig blandning av experter diskutera de största utmaningarna och lösningarna när vi ska bygga hälsosamma och hållbara byggnader. Lyssna på första poddavsnittet om världens mest hälsosamma byggnad här.

Delad hastighet och 15-minutersstaden

Se våra experter berätta om ”Så kan stadsplanering bidra till ökad folkhälsa”.

Ökad vardagsmotion ger stora samhällsvinster

Studie baserad på verktyget HEAT.

Läs också debattartikeln Ökad cykling kan innebära miljardvinster för samhället” i Dagens Samhälle.

Man på cykel i stadsmiljö

Så kan stadsplanering bidra till ökad folkhälsa

Enligt Europeiska miljöbyrån utsätts fler än 70 procent av befolkningen i europeiska städer för skadliga luftföroreningar, och varje år dör en miljon människor på grund av fysisk inaktivitet i Europa, enligt Världshälsoorganisationen. I en ny Urban Insight-rapport pekar Sweco på att nyckeln till en friskare, grönare, mer produktiv och mindre förorenad stad kan vara en ny planerings- och designstrategi baserad på idén om ”delad hastighet”.

stadsmiljö

Vania Khairallah

Mobilitetskonsult och hållbarhetskoordinator, Samhällsanalys och mobilitet.

Climate action – Urban Insight 2020

Vad kan vi göra för att stävja klimatkrisen?

Urban energy – Urban Insight 2019

Vilka faktorer kan påverka verklig förändring inom energiområdet?

urbaninsight.com

Läs mer om initiativet på engelska.