0 av 0 för ""

2023-09-11

Reading time: 4min

Christian Skanderby

Christian Skanderby

Gruppchef Projektledning Infra

Elektrifiering av tung transport kräver ökad samverkan

Vi ser en ökad elektrifiering i samhället där aktörer inom olika branscher parallellt driver utvecklingen framåt. Swedavia investerar i laddinfrastruktur, gruvindustrin i utsläppsfria fordon och IKEA har elektrifierat samtliga av sina transporter på vissa platser i världen och kan komma att ställa liknande krav på utsläppsfria transporter även i Sverige.

Även inom de tunga transporterna ökar intresset för elektrifiering, men i nuläget råder brist på laddinfrastruktur. Som ett svar på detta har Region Jämtland Härjedalen startat projektet ”Förnybart i tanken”, som ska stärka klimatarbetet i Jämtlands och Västernorrlands län genom att bidra till ökad tillgång och efterfrågan på förnybara och hållbara drivmedel. Här ingår också elektrifiering av tunga transporter som en viktig del.

Elektrifiering viktigaste spåret

Det finns idag finns tre olika spår för fossilfria eller utsläppsfria transporter. Förutom el handlar det om biogas och vätgas. När det gäller biogas har det statliga stödet dragits ned under 2023 och på vätgassidan ligger är marknaden för fordon lite längre bort i tid. Det innebär att EU, Energimyndigheten och Region Jämtland Härjedalen fram till 2030 ser att elektrifiering är det viktigaste spåret just nu. Kopplingen mellan förnybart och elektrifiering handlar om att elen man nyttjar till laddinfrastruktur bör komma från förnybara källor som exempelvis vatten, vind och sol.

Elektrifiering av tung transport

Det finns många fördelar med elektrifiering av tung transport som lastbilar. De går betydligt tystare och avger mindre vibrationer än bensindrivna lastbilar, dessutom har de ett lägre servicebehov. Andra viktiga fördelar är nollutsläpp av växthusgaser och lägre bränslekostnader. Nackdelar som brukar nämnas är räckvidd och ”laddångest”. För att säkerställa en snabb utbyggnad av laddinfrastruktur krävs dock samverkan mellan kommunala aktörer och privata initiativ. Tre grundförutsättningar är tillgång till mark, effekt och engagerade laddoperatörer.

Skylt som visar att lastbilar kan ladda här

Stöd för att etablera nya laddstationer

I projektet Förnybart i tanken har Sweco varit en anlitad expertresurs. Vi engagerade oss för att ge kommuner och privata aktörer som laddoperatörer och energibolag bättre underlag och möjlighet att etablera tankstationer med el, biogas och vätgas för tyngre fordon. Vi hjälpte till med tillstånd, projektering och projektledning samt analyser där nuläge, behov, praktiska förutsättningar som placering, säkerhet och tillgänglighet samt framtidsscenarier ingick. Genom dessa analyser kan aktörer som kommuner bättre påverka framtida utfall och påverka kommunens attraktivitet.

Samverkan – nyckeln till framgång

Den främsta lärdomen från första omgången av ”Förnybart i tanken” är att nyckelaktörer som Trafikverket, elnätsbolag, laddoperatörer, hårdvaruleverantörer och kommuner måste samverka för att fler laddstationer ska etableras, fler ska kunna tanka förnybart och laddångesten ska minska.

Energimyndigheten öppnar upp för fler piloter

Energimyndigheten tidigare har genomfört en nationell utlysning av 100 % investeringsstöd som bland annat aktörer inom Region Jämtland Härjedalen blivit beviljade medel ifrån. Dessa är nu i full gång med att etablera nya laddstationer. I juni blev det också klart att Energimyndigheten öppnar upp för fler regionala piloter för elektrifierad laddning av lastbilar och annan tung transport och där finns nya medel att söka. Är du fastighetsägare, laddoperatör, driver åkeri eller äger industrier med transportbehov och är intresserad av att bygga laddstation för tyngre fordon? Sista ansökningsdag för att erhålla stödet från Energimyndigheten är den 15:e september 2023. Om du behöver hjälp har vi på Sweco kompetensen att hjälpa företag och organisationer som vill etablera laddstationer och även att söka statligt stöd för investeringar inom grön omställning.

Om vi ska lyckas med våra ambitiösa klimatmål, måste vi snabba på den gröna omställningen inom transportinfrastrukturen och möjligheterna är enorma. Du hör väl av dig om du behöver hjälp på vägen?