0 av 0 för ""

2024-07-01

Reading time: 4min

Amanda Borneke

Hållbarhetskoordinator och specialist på cirkulär ekonomi

En sammanfattning av cirkulära samtal i Almedalen

Totalt 485 av 2124 programpunkter kunde knytas an till temat cirkularitet under årets Almedalsvecka. Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi hos Sweco Sverige, sammanfattar några av de samtal hon modererade och deltog i.

Vad krävs för att bli cirkulär – lagstiftning eller nytänk?

Tisdagen den 25 juni – Samordnade cirkulära upphandlingsformer

Samordnad upphandling lyfts i regeringens klimathandlingsplan. Det finns goda exempel inom avfallsminimering, återbruk och återvinning, men det är bråttom att gå från spridda initiativ till strukturerad omställning av samhällsbyggnadssektorn. Det råder oenighet i Almedalen där ena parten anser att det krävs mer lagstiftning, ökad tydlighet samt tillsyn. Andra parten menar att det inte är givet att det är lagstiftning som är framgångsnycklarna – utan snarare att innovation, tjänstefiering, cirkulära affärsmodeller och nya tjänster är det som behövs.

Fyra personer samtalar i en panel.

Bild: Från vänster: Jennie Nilsson, Riksdagsledamot Civilutskottet (S), David Josefsson, Riksdagsledamot Civilutskottet (M), Marcus Wangel, Policyexpert miljöpolitik hos Svenskt Näringsliv samt Moderator och cirkulär specialist Amanda Borneke, Sweco Sverige AB. Arrangör: Tarkett, på Samhällsbyggnadsarenan.

Social hållbarhet ger drivkraft åt cirkulär ekonomi i staden

Onsdagen den 26 juni – Staden och civilsamhället

Hur kan vi bygga en motståndskraftig stad för framtiden? Under detta samtal utforskade vi behovet av beredskap och hur vi kan skapa en attraktiv och säker stad genom social hållbarhet. Tänk er själva hur mycket mer säker en stad blir, om vi är beredda att dela utrymmen och utrustning med varandra. En nyckel till att få snurr på den cirkulära ekonomin är att skapa trygghet och tillit för att dela med sig. En föreläsning och rundabordssamtal tillsammans med Sascha Benes, innovationsstrateg och samhällsplanerare, Örebro kommun.

Människor sitter runt ett bord och samtalar

Bild: Sascha Benes, innovationsstrateg och samhällsplanerare, Örebro kommun gör sitt anförande på Swecos Omställningsarena i Visby. Fotograf: Amanda Borneke.

Cirkulära råvaror och smarta insamlingssystem = vinnare

Torsdagen den 26 juni – Cirkulära ytskikt och materialåtervinning

Tarkett bjöd in till ett cirkulärt rundabordssamtal. Här diskuterade vi CSRD/ESRS och hur avgörande enkla vägledningar är för att påskynda implementeringen av cirkulära principer. Andelen cirkulära råvaror i nyproducerade material måste öka, samtidigt påpekade jag att så mycket cirkulärt material existerar inte i hela världen. Den som får rätt att äga den cirkulära råvaran och får kontroll över insamlingssystemet kommer ha en avgörande fördel när resurserna blir allt knappare.

Deltagare: Jenny Svärd, VD Byggmaterialhandlarna, Lovisa Curman, Hållbarhetschef Sortera Group AB, Richard Nystedt, Teamledare Projekt Norr Tarkett AB, AB, Julia Andersson, miljöingenjör NOVO Energi, Amanda Borneke, Cirkulär specialist hos Sweco Sverige.

Den som får rätt att äga den cirkulära råvaran och får kontroll över insamlingssystemet kommer ha en avgörande fördel när resurserna blir allt knappare.

Vårt uppdrag är att accelerera den cirkulära omställningen

Sweco utvecklar och främjar idén om en cirkulär ekonomi med AI, avfallsjuridik, biologisk restaurering och miljörådgivning. Vi inspirerar och arbetar med företag, akademi, beslutsfattare och institutioner över hela världen. Sweco arbetar för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi. Vi utvecklar och främjar idén om en cirkulär städer och arbetar för att mobilisera systemlösningar i stor skala, globalt.

Tre glada kvinnor

Bild: Från vänster, Amanda Borneke, specialist inom cirkulär ekonomi Sweco Sverige AB med sina cirkulära förebilder Elise Grosse, Hållbarhetschef Sweco Architects samt Charlie Gullström, Forsknings- och Innovationsstrateg Sweco Architects och adjungerad Professor i Cirkulär Ekonomi för Arkitektur och Planering på Chalmers.

Exempel på cirkulära tjänster som Sweco utför:

Vill ni ha hjälp med cirkulär rådgivning?