0 av 0 för ""

2020-12-07

Reading time: 2min

AN

Arvid Nelehag

Ett samtal om AI och risker

Arvid Nelehag är med i Swecos expertnätverk inom smarta städer och samhällen och arbetar med framtidens smarta VA.

Vad behöver vi tänka på när vi investerar i AI?

AI öppnar upp för stora möjligheter att hantera data, och vara ett stöd i framtidens planering och underhåll, av såväl VA-infrastrukturen i staden som andra delar inom samhällsplanering. Dock ska all ny teknik så klart används klokt, den behöver testas och utredas och implementeras med sunt förnuft. Nedan finns en länk till ett samtal mellan Arvid och en av våra samarbetspartners om risker med AI som en del av samhällsplaneringen, vad behöver vi tänka på när vi investerar i AI?

Titta och lyssna in här.

Illustration flödesschema över en stad

Digitaliseringens möjligheter och risker

På Sweco planerar vi framtidens uppkopplade samhällen, platser som ska vara trygga, inkluderande och lustfyllda platser att bo och vistas i. Tekniken är en möjliggörare som sannolikt innehåller svaret på flera av våra städers och samhällens framtida utmaningar. Men vilka risker finns med ny teknik?

Lyssna in på ett samtal mellan en av våra smarta städer experter, Arvid Nelehag, och Leonard Johard från Calejo Industrial Intelligence som är en av våra samarbetspartners när vi utvecklar framtidens smarta VA. Samtalet handlar den här gången om risker med artificiell intelligens – kommer den ta över våra städer?