0 av 0 för ""

2023-10-31

Reading time: 7min

Elise Grosse

Elise Grosse

Hållbarhetschef Sweco Architects

Gamification – kan vi spela oss till en hållbar framtid?

Gamification, serious games – på svenska seriösa spel – är begrepp som nu även intresserar samhällsplanerare för att engagera medborgare i klimatomställningen av våra städer. Det ligger i linje med EU:s missionsinriktade målsättningar, samt diskussioner om att upprätta klimatbudget för både städer och medborgare. Men varför ska vi spela oss till en hållbar framtid?

Kortare fokus än en guldfisk

En guldfisk tros vara uppmärksam i cirka nio sekunder. En genomsnittlig människas uppmärksamhet lär ha sjunkit från tolv sekunder runt millennieskiftet, till åtta sekunder – en sekund kortare än en guldfisk. Men enligt Tik-Toks senaste rön är den nu nere på tre sekunder innan vi scrollar vidare. Tre sekunder har jag på mig för att fånga ditt intresse för något så komplext som din fortsatta existens, där städers utformning avgör vilken hållbar livsstil du kan leva, eller inte kommer kunna leva.

Komplexa system på tre sekunder

Jag har tre sekunder på mig att förklara de komplexa samband som gäller för en stads klimatutsläpp, dess energisystem, utsläpp från transporter, material och avfall. Tre sekunder att förklara hur utformningen av stadens system kopplar till dina egna val, dina beteenden i vardagen och din hälsa. Jag tittar på min nioåriga son som sitter försjunken i mobilen och spelar Hay Day, timme ut och timme in. Vilken koncentration, vilket engagemang! Här finns något. Kan spelandet bli min vän för att engagera andra människor för en hållbar framtid? Kan vi spela oss till mer hållbara beteenden? Kan vi spela oss till en klimatneutral stad?

Vi spelar oss till klimatneutrala Mariestad 2030

Mariestad är en av flera städer som antagit utmaningen att bli klimatneutrala till 2030, i linje med Parisavtalet. Sweco stöttar dem i omställningen och i samverkan med Skövde spelhögskola har vi tillsammans utvecklat flera spelprototyper för att engagera Mariestadsborna i omställningen. Ett av spelen är ett brädspel som går ut på att uppnå klimatneutralitet för Mariestad inom loppet av sju år (sju rundor). Spelare tilldelas en roll, till exempel en kommunal tjänsteman eller en lokal entreprenör, och ska under spelets gång ta flera investeringsbeslut – exempelvis investera i förbättrade cykelstråk, grön energi eller en kommunikationskampanj. Man ska också reagera på diverse händelser – som en översvämning eller brist på resurser. Ens agerande får konsekvenser i form av minskning eller ökning av klimatutsläpp och klimatrisker, förbättrade naturvärden samt positiv/negativ opinion. Det senare är viktig för att bli omvald i den folkomröstning som sker efter 4 år/rundor.

Tre mobiltelefoner med olika spel på

Gamification som engagerar

När vi spelar uppstår diskussion kring de komplexa sambanden mellan investeringar, opinion och verklig nytta. Vi skrattar åt de olika perspektiv vi får utifrån de olika roller vi intar. Efter spelet har vi lärt oss en hel del om vad nya energilösningar och hälsofrämjande mobilitet som leder till minskade klimatutsläpp lokalt. Spelet har nu väckt internationellt intresse efter att det visades på Stockholm Climate Week och kommer produceras i en begränsad upplaga under hösten. Därefter är tanken att spelet kan anpassas till olika städers specifika kontext och utmaningar. Varje stad kan ha sitt eget spel för ökad förståelse och engagemang för hur man kan uppnå klimatneutralitet.

Hållbar mobilitet i spelform

En annan spelprototyp adresserar utmaningen med hållbar mobilitet, hälsa och socialt välbefinnande. Det är ett digitalt spel på mobilen, lite likt Pokemon Go, där man själv eller i grupp kan anta olika mobilitetsutmaningar och peppas till att cykla mer. Som exempel, om en grupp tillsammans har uppnått sitt mål att cykla jorden runt i antal kilometer, faller en belöning ut. Det kan handla om att du kan pimpa din avatarcykel, eller få en reell belöning som sponsras av ett lokalt företag. När man cyklar spelar man och peppas med data för sparade klimatutsläpp (jämfört med en bensinbil) samt förbättrad hälsa. Vilka i sin tur ger minskade samhällskostnader. Det är konkret och visuellt tydligt hur du och dina kompisar bidrar till en bättre värld medan ni har kul och umgås och bygger ”community”/ sociala värden lokalt. Spelet möjliggör även en ny samverkansarena mellan privatpersoner, staden och näringslivet. Genom att bjuda in näringslivet till att synliggöra hållbara erbjudanden inne i spelet i form av belöningar, kan lokalt entreprenörskap frodas. Medborgare kan samskapa med staden via spelet, genom att skicka in förbättringsförslag för grön mobilitet till kommunens planerare.

Guldfiskarnas demokrati

Det är politiker som ger tjänstemännen uppdraget hur skattemedlen ska investeras för att uppnå våra klimatmål. Men i dagens medieklimat är vi snabba att kritisera förslag och beslut utan att orka sätta oss in i sakens bakgrund. Det gör det svårt för politiker och föreslå nya innovativa lösningar på våra komplexa utmaningar. Lösningar som kan leda till strukturella förändringar och säkra våra samhällen på lång sikt. Detta var tydligt i senaste i valkampanjen, där one liners på sociala medier med en bild på en snygg tjej som tankar sin epa-traktor full med bensin, fick mer genomslag än en genomtänkt politik för att ställa om till ett resurseffektivt resilient samhälle som säkrar vår existens. Trots att Greta-generationen gick till val.

Gamification som drivkraft för hållbar omställning

Som arkitekt vet jag att planera en stad för att säkra byggd miljö och invånare mot översvämningar och värmeböljor, en stad som tar vara på och återbrukar resurser i cirkulära system, och som främjar en hållbar hälsosam livsstil med odlingsmöjligheter, grön mobilitet och smarta elsystem. Men jag har kommit till insikt att det spelar ingen roll hur väl vi planerar, om stadens medborgare inte beter sig därefter. Eller röstar för en sådan politik. Vi behöver nya metoder för att engageras i vår existentiella utmaning, för att förstå komplexiteten och för att ställa om till mer resilienta framtidssäkrade samhällen. Samhällen där vi ’nudgas’ och lockas till mer resurseffektiva beteend

Nyfiken på att veta mer om gamification?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.