0 av 0 för ""

2021-12-06

Reading time: 6min

Amanda Borneke

Hållbarhetskoordinator och specialist på cirkulär ekonomi

Hur kan du göra återbruk till en central del i din affär?

Jobbar du inom samhällsbyggnadsbranschen? Då vill jag ge dig några tips på hur du kan minska ditt företags klimatpåverkan och samtidigt få ett försprång gentemot konkurrenterna. Återbruk av bygg-och rivningsmaterial är en framväxande affärsmöjlighet för dagens samhällsbyggnadsbransch. Här har du en chans för att stärka din affär samtidigt som du bidrar till att nå de globala målen.

Gröna lögner

När de flesta tänker på återvinning fokuserar de på miljövinster. När jag sitter och skriver detta blogginlägg, ser jag i ögonvrån hur dokumentäravsnittet Återvinningsbluffen visas på tv-skärmen bredvid. En grupp reportrar infiltrerar den dolda plastmarknaden och visar hur förpackningar som egentligen ska återvinnas skickas till förbränning. Det är något som inte stämmer. Om vi nu vänder blicken mot vår egen bransch – hur ser vi till att tänka hållbart genom hela byggprocessen så att verkliga värden skapas, så att vi inte hamnar i en loop där utmålade miljövinster egentligen är tomma ord, greenwashing, eller rent av en lögn?

Växande marknad för återvunnet material

Byggbranschens framgång med att materialåtervinna och återanvända material och inventarier kan göra skillnaden för om ett byggprojekt håller sig till budget i dagens fortfarande tidspressade projekterings- och byggskeden. Jag ser framförallt att två faktorer driver denna trend. Det första är det ökade monetära värdet som fastighetsägare och hyresgäster sätter på att grönmärka byggnader, till exempel via BREEAM, LEED, Svanen eller liknande. En nyckelfunktion som måste finnas med i certifiering av byggnader är återanvändning av material och byggvaror.

Den andra stora drivkraften är en växande marknad för återvunnet material och återanvändbara produkter. Byggindustrin använder mer material i vikt än någon annan industri i Sverige. Bygg- och rivningsavfall är en av de största avfallsströmmarna i Europa, som uppskattas till omkring 800 miljoner ton per år inom EU. Vad skulle hända om vi istället såg det avfallet som en resurs?

Få snurr på den cirkulära affären – sex tips för att göra återbruk till en lönsam affär

Här kommer sex tips för att göra återbruk till en lönsam affär. Kan det vara något för er att ta in i verksamheten – eller gör ni det redan?

1. Tänk först, riv sen

Rivning kommer att kosta dig pengar oavsett. Det första steget för att tjäna pengar är att kartlägga vad som finns i byggnaden som har potential till materialåtervinning och återbruk. En tydlig inventering av material och byggvaror är viktig. Det visar vad som kan säljas till återvinnings- eller återbruksaktör. Använd sedan webben och en mobiltelefon för att ta reda på vem som kan vara en intressant samverkanspart och i vilken form de behöver materialet i (Sweco gör gärna detta åt dig!). Arbeta nära arkitekten och se vad som kan fångas upp för återanvändning i nybyggnationen. Oftast är den som river ner på ett ställe, även den som bygger upp på ett annat. Att göra denna hemläxa, innan demontering- och rivningsföretaget anländer till platsen, kan öka projektets marginaler för materialåtervinning och återbruk.

2. Skapa en förvaringsyta

Det du planerar att sälja från rivningsprocessen kräver en förvaringsyta, precis som det nya materialet ni tänkt bygga med. Det bör vara organiserat på liknande sätt med avsedda områden och behållare för sortering av material och fixturer. Detta kommer att göra det lättare att räkna och ta bilder av material och inventarier, vilket gör dem lättare att sälja. Om ditt lagerutrymme är den stora ”mentala” behållaren som tillhandahålls av avfallshanteringsföretaget, kan du lika gärna gå till bankomaten och ta ut pengar att slänga i där också. Ju fler saker du slänger i den sopcontainern, desto mer av din potentiella återbruksvinst går med till soptippen, och inte till ditt projekt. Vill du inte skapa en egen förvaringsyta, kan du alltid hyra in dig på en av de kommunala återbruksdepåerna inom ditt geografiska område.

3. Kravställ för ny typ av rivare

Att hantera återbruk kräver engagemang från alla hörn av vår bransch. Om vi förväntar oss att rivare ska hantera rivningsmaterial och inventarier som de sedelbuntar de faktiskt representerar, då måste vi utbilda dem, ställa prestandaförväntningar, garantier och motivera dem med incitament. För exempel på kravställningar, upphandlingskrav och incitament – spana gärna in dokumentet ”Slutrapport för cirkulära upphandlingskrav för bygg och rivningsprocessen”.

4. Gör återbruksaffären mätbar och digital

Om du inte mäter om det går bra för dina arbetare när det gäller återbruk, är risken stor att ni inte kommer att lyckas. Håll koll på vad som görs. Att skapa en digital produktkatalog gör det enklare. Se till att underentreprenörer rapporterar resultaten digitalt, alltså inga handskrivna kvitton. Det gör återbruket lättare att spåra och ni får full koll på vart ert material faktiskt hamnar.

5. Håll det lokalt

Det bästa stället att återvinna och återanvända rivningsmaterial är på din arbetsplats. Detta är en alltmer attraktiv väg för kostnadsreducering och för den potentiella estetik som ofta förmedlas genom återanvändning av tegel, trä och renoverade inventarier.

6. En marknadsplats för återanvändbara byggmaterial/inventarier

Den bästa nyheten för byggentreprenörer är att det nu finns en hemsida där du kan sälja och köpa återanvändbara material och byggvaror, denna heter Marknadsplatsen av CCBuild.

Många fördelar med materialåtervinning och återbruk

Ur en byggares synvinkel erbjuder materialåtervinning och återbruk ett antal fördelar som förbättrar deras förmåga att utveckla och sälja fler bostäder. Förutom att minska inköpskostnaderna kan återbruk sänka kostnaderna för avfallshantering och transport. Samtidigt kan återbruk bidra till att skilja ett byggföretag från andra konkurrenter. Många moderna köpare bryr sig om miljön tillräckligt mycket för att prioritera köp från byggare som känner likadant. Genom att utnyttja vårt engagemang för återbruk under försäljningsprocessen, kan du skilja dig från byggare som ännu inte har erkänt återvinning som en affärsmöjlighet.