0 av 0 för ""

2024-01-20

Reading time: 5min

Helena Lundblad

Helena Lundblad

Processingenjör

Industriell symbios – dags att ta tillvara våra restprodukter

Industriell och urban symbios – ord som finns på allas läppar – och med all rätta, för det är precis det här som behöver hända just nu, när vi går från linjära affärsmodeller mot en cirkulär ekonomi där alla resurser tas tillvara. Den som kan sin grekiska vet att symbios betyder ”leva med” och syftar på två organismer som har nytta av varandra. När det gäller industriell symbios är det istället olika verksamheter som samarbetar, lokalt eller regionalt, genom att nyttja varandras restprodukter. I det här blogginlägget berättar jag mer om hur industriell symbios funkar och om hur du kan komma igång på din ort.

Din restprodukt – någon annans resurs

En intressant sak med industriell symbios är att det kan ske i både det lilla och det stora. I mitt arbete innebär det att jag ibland involveras i de stora projekten inom den gröna omställningen i norr, där enorma mängder restvärme skapas, medan ett annat projekt kan handla om att titta på hur en restström i form av tygbitar från en liten verksamhet kan tillvaratas och förädlas av ett annat företag. Men tankesättet är detsamma och frågorna vi alla behöver börja ställa oss är: Hur kan mina restprodukter bli till nytta för någon annan? Och tvärtom: Kan jag nyttja någon annans restprodukter i min produktion?

Frågorna vi alla behöver börja ställa oss är: Hur kan mina restprodukter bli till nytta för någon annan? Och tvärtom: Kan jag nyttja någon annans restprodukter i min produktion?

Symbios står för samarbete och nya möjligheter

Grunden i en symbios är samarbete med andra aktörer. Det kan vid en första anblick kännas komplext och krångligt: Hur ska vi hitta varandra? Men vi som arbetar med industriella symbioser ser också något helt annat, nämligen vilken fantastisk drivkraft en industriell symbios kan vara. När entreprenörer, kommuner, regioner, privata företag, konsulter och stödorganisationer samlas i en kreativ process för att tänka nytt uppstår nya idéer, nya samarbeten och ett engagemang som kan lyfta ett helt samhälle. Se till exempel på RiK Symbios Bengtsfors där över 90 företag, organisationer och verksamheter har engagerat sig och hittat flera symbiosmöjligheter där restströmmar blir resurser. Sådana satsningar kan attrahera kompetens, skapa en dynamisk arbetsmarknad där flera olika kompetenser behövs, samt locka andra företag att etablera sig.

När entreprenörer, kommuner, regioner, privata företag, konsulter och stödorganisationer samlas i en kreativ process för att tänka nytt uppstår nya idéer, nya samarbeten och ett engagemang som kan lyfta ett helt samhälle.

Olika typer av symbioser

Vilken typ av restprodukter kan då vara intressanta för någon annan? Svaret är: i stort sett alla. I exemplet ovan kan vi bland annat se att projektet i Bengtsfors lett till att kasserade entrémattor blivit ljudabsorberande skärmväggar och att träbitar från ett företag används som råvara hos ett annat. På Sweco håller vi workshops för industriell symbios där vi samlar näringslivet på en ort för att undersöka vilka möjligheter som finns och generera idéer. På vår första workshop i Göteborg skapades tre olika koncept, där ett gick ut på att skapa plast av spillprodukter, ett handlade om att göra skräp till jord och ett handlade om att samla restvärme till ett funktionellt flöde för uppvärmning. Just restvärme har en nyckelroll inom industriell symbios och det finns en stor potential i att tillvarata värme från industrier och nyttja den till exempelvis fjärrvärme eller odling i växthus.

Restvärme har en nyckelroll inom industriell symbios och det finns en stor potential i att tillvarata värme från industrier och nyttja den till exempelvis fjärrvärme eller odling i växthus.

Hur kommer du igång?

Hur kan du bli en del av en industriell symbios? En bra start brukar vara att se om ni har en kommunal utvecklingsstrategi på din ort. Den finns ofta på kommunens hemsida under exempelvis ”Kommunala policys och planer”. Kanske finns det också redan projekt inom kommunens eller regionens regi som har fokus på cirkulära planer. Mitt viktigaste tips är att våga börja prova! Att samla relevanta aktörer och lokala eldsjälar för att bolla idéer och möjligheter är inte någon stor eller svår sak och vi på Sweco hjälper gärna till att hålla i en workshop. Det finns också mycket att vinna på att se vad som redan gjorts och lära av andra. Det finns många goda exempel att ta del av, exempelvis via Svensk plattform för industriell och urban symbios.

Vill du veta mer eller har du redan en idé som du vill förverkliga? Hör av dig! Vi på Sweco kan hjälpa dig i alla steg av processen mot en fungerande symbios!

Vill du veta mer om industriell och urban symbios?

Fyll i formuläret så återkommer våra experter till dig
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.