0 av 0 för ""

2022-11-19

Reading time: 3min

Andreas Gyllenhammar

Hållbarhetschef Sweco

Lördag kväll – avtal i sikte

En händelserik COP-dag

När en COP går in på övertid brukar det bli som allra mest spännande. Ytterst lite brukar komma ut av vad som händer, eventkalendern rullar tom på TV-skärmarna och allt deltagarna (förutom kärnan av ländernas delegationer) kan göra är att gissa, och läcka rykten om vad som händer.

Morgonen började med att USAs chefsförhandlare, den rutinerade John Kerry, hade testats positivt för COVID och låg därmed isolerad på sitt hotellrum. Ingen bra start, kan man säga, då Kerry brukar spela en nyckelroll då klimatavtalen ska knytas ihop. Han är en tung diplomat med goda kontakter i alla läger. Omtyckt som person, trots att USA ofta hamnar i skottlinjen utifrån sin utsläppshistorik.

Kllimatskadefonden på plats

Därefter började resultaten rassla in. Text efter text publicerades för de olika spåren och de alternativa skrivningarna var som bortblåsta. T o m Artikel 6 I(utsläppsmarknaderna), inkl. de mer komplicerade delarna, seglade igenom vid genomgången utan varken kommentarer eller invändningar. Efter lunch kom så utkastet på ”cover decision” och även där hade stora framsteg gjorts i att rensa texten och sätta ned foten kring knäckfrågorna. Utvecklingsländerna såg glada ut och kommenterade även att historiska framsteg gjorts då såväl klimatskadefonden som mekanismer för att operationalisera den hade kommit på plats. Historiskt! uttryckte sig vissa.

Framsteg – men för vilka?

Samtidigt började det komma uppgifter om att EU var minst nöjd av alla. Ofta brukar avtalet vara nära när alla är missnöjda. Och de måste vara ungefär lika missnöjda, annars är det obalans. Och utvecklingsländerna verkade nästan glada? EU var mer än missnöjda och började ge sken av att ett ultimatum kunde ställas och att man hellre skulle lämna förhandlingarna tomhänt än att skriva på ett undermåligt avtal. Med en egen stor eftergift i bagaget kring klimatskadorna så tycker man sig ha fog för att kunna kräva mycket skarpare skrivningar kring 1,5-gradersmålet och att inte röra sig bakåt från Galsgow-avtalet på ett antal punkter.

Därefter vidtog förrvirringen igen. Det framkom att USA och Kina hade haft väldigt bra samtal under dagen (med Kerry på telefon) vilket är oerhört viktigt för framtiden. Tillsammans ska de fortsätta samarbeta om t ex miljöteknik.

Just nu pågår konsultationer mellan mötespresidenten och delegationscheferna som ska vara klara kl21.30. Min känsla är att nu börjar vi närma oss men fortfarande kan det krångla. Mitt tips är att vi ser ett överenskommet avtal i natt eller tidigt imorgon.

Klimataktivister samlas och protesterar inne på mötet på fredagkvällen