0 av 0 för ""

2024-02-08

Reading time: 5min

Erik Good

Erik Good

Uppdragsledare badhus och simhallar

När byggde du en simhall senast?

Att bygga nytt badhus är en stor investering och kanske det mest komplexa byggprojekt som en kommun har att hantera. I Sverige finns ungefär 450 offentliga badhus och merparten av dem är byggda på 60- och 70-talet. Det betyder att många av Sveriges badhus och simhallar har tjänat ut sin tekniska livslängd, och att många kommuner står inför omfattande renoveringar eller nybyggnadsprojekt. I det här blogginlägget ger jag lite tips på vad man bör tänka när man ska bygga nytt badhus eller renovera sin simhall.

Börja med en statusinventering

Har du koll på statusen i den befintliga simhallen? Genom att göra en statusinventering tar du ett helhetsgrepp om fastigheten och får veta vilka behov som föreligger och hur förbättringspotentialen ser ut. Ibland går det bra att renovera och modernisera, ibland kostar det mindre att bygga helt nytt. Det beror både på hur väl badhuset har underhållits genom åren och hur de framtida behoven ser ut.

Vanliga åtgärder vid en renovering är:

 • utbyte av ventilationsanläggning för att nå dagens krav samt få effektivare energianvändning
 • renovering av betongkonstruktioner för att säkerställa fortsatt drift av anläggningen
 • utbyte av vattenreningsanläggningen för ökad energiåtervinning och hälsosam vattenkvalitet
 • om- och utbyggnation för att uppfylla ökade behov och ökad tillgänglighet
 • förbättrat klimatskal för väggar och tak
 • åtgärda korrosionsproblem, sprickbildningar, klinkerlossning etcetera
 • tätning av anslutningar och genomföringar
 • renovering av bassänger (antingen genom att ersätta befintliga tät- och ytskikt, eller med ny liner eller rostfri bassäng)
Genom att göra en statusinventering tar du ett helhetsgrepp om fastigheten och får veta vilka behov som föreligger och hur förbättringspotentialen ser ut.

Gör en noggrann behovsanalys

Oavsett om en befintlig simhall ska renoveras eller en ny ska byggas bör man parallellt med att statusinventeringen görs genomföra en noggrann behovsanalys. Hur ser behoven ut de kommande 50 åren? Hur ser befolkningstillväxten ut i kommunen med omnejd och hur har den förändrats sedan det gamla badhuset byggdes? Vad vill de styrande i kommunen? Vad vill kommuninvånarna?

Badhus och simhallar är avancerade byggnader med många olika funktioner som ställer enorma krav på robusthet, ventilation, hygien, estetik, säkerhet och energiprestanda. Byggnaden uppfyller ofta flera olika funktioner och ska kunna användas för simundervisning, rekreation, motion, lek, friskvård och kanske tävlingar. Ett badhus kan bestå av en 25-metersbassäng, några omklädningsrum, duschar och eventuellt bastu. Men ett badhus kan också ha

 • flera olika bassänger med olika storlek och djup
 • bassänger med höj- och sänkbar botten
 • spaavdelningar med bubbelbad
 • läktare
 • hopptorn och trampoliner
 • vattenrutschkanor, äventyrsbad och barnbassänger
 • olika sorters bastur
 • cafeteria
 • omklädningsrum och duschar med olika sorters funktioner
 • gym och andra träningslokaler

Ju fler funktioner desto högre komplexitet och också desto dyrare såklart. Men oavsett storlek och innehåll så är alltid en simhall ett komplext byggnadsprojekt som kräver många olika specialistkompetenser.

Badhus och simhallar är avancerade byggnader med många olika funktioner som ställer enorma krav på robusthet, ventilation, hygien, estetik, säkerhet och energiprestanda.

Skärpta lagkrav på vattenrening i badhus

I ett badhus ska enorma volymer vatten och luft renas och pumpas runt, värmas och kylas ner. Spillvärme ska återanvändas, grå- och svartvatten ska återvinnas och det ställs stora krav på en välfungerande ventilation. Lagkraven för att rena vattnet och ventilera bort föroreningar som till exempel trikloraminer och trihalometaner har skärpts.

Fukt och korrosion är också utmaningar som måste hanteras av erfarna experter. Och ju fler människor som ska använda simhallen desto större krav ställs på vattenrening, akustik, säkerhet, hygien och tillgänglighet.

En kvinna simmar under vattnet

Design och energioptimering i badhus och simhallar

Simhallar och badhus är dessutom byggnader med ganska stora spännvidder, vilket ställer särskilda krav på konstruktionen som också måste samspela med den tänkta designen.

Badhus är också en utmaning att energioptimera eftersom byggnaden har ett komplext inomhusklimat och förbrukar mycket energi. Samtidigt är besparingspotentialen hög om man tänker rätt i ett tidigt skede. I dag är energioptimerade byggnader en viktig parameter för både klimatet och ekonomin.

Ånga i en bastu

Skaffa en samarbetspartner du kan lita på

Med så många olika svåra frågor att hantera är det viktigt att ha en samarbetspartner du har förtroende för. God kommunikation, transparens och tydliga processer är viktigt både för att samarbetet ska fungera smidigt och för att kvalitet, budget och tidsplan ska bli som det var tänkt. Men, som jag skrev i inledningen av den här texten – börja med en statusinventering. Utifrån den kan du göra en relevant analys kopplat mot dina behov. Vi på Sweco hjälper dig gärna att hitta de bästa lösningarna utifrån dina förutsättningar!

Futuristiskt landskap med elledningar