0 av 0 för ""

2023-11-08

Reading time: 6min

Emma Danielsson

Emma Danielsson

Hållbarhetschef, Energy & Industry

Så blir din verksamhet mer cirkulär

Är du cirkulär? Den frågan går inte att besvara med ja eller nej. Cirkulär ekonomi är snarare någonting som du har mer eller mindre av, i samhället, i livet eller i företaget. Den som inte har börjat tänka cirkulärt ännu är troligtvis inte speciellt cirkulär. Vi har ju vuxit upp i ett linjärt samhälle, där vi tar ett material från jorden, skapar en produkt, använder den och sedan inte funderar så mycket på vad som händer med den när vi kastat bort den. Kanske känner du dig nöjd eftersom du skickar ditt skräp till återvinning? Jag hoppas att du ska vilja höja dina ambitioner efter att ha läst den här texten!

Enligt cirkulära principer är återvinning halvbra

Förenklat kan cirkulär ekonomi översättas till att bevara så mycket som möjligt av en produkts värde så länge som möjligt. Ett extremt exempel på värdeförstöring när en produkt går till återvinning är en mobiltelefon; den kan ha ett värde som mobiltelefon som är 1 000 gånger större än värdet på materialet den består av. Att bevara värdet innebär att så länge som möjligt undvika att något blir avfall eller återvinns, och i stället fortsätta att använda produktens funktion så långt det går. Tankesättet är inte så komplicerat utan är en spegling av avfallshierarkin, men låt oss ta några olika exempel på hur principen fungerar i praktiken.Ett schema i form av en triangel som visar avfallshierarkinAvfallshierarkin

Din nya jacka – ett exempel från privatlivet

Hur kan vi bibehålla värdet på din nya jacka? Grunden är att den bör ha en tidlös design och hålla för slitage. När den inte passar dig längre kan den användas till nya klädesplagg. Eftersom jackans designer planerade för cirkulära flöden från början är tyget och dragkedjan i ett och samma material och knapparna är enkla att separera från tyget. Jackan går därför att återvinna på ett effektivt sätt och till 100%.

Produktion av komponenter – ett exempel från en fabrik

Hur bibehåller vi värdet i en fabrik, där vi till exempel tillverkar komponenter till bilar? Här är det optimala om varje komponent är tillverkad av återvunnet material som går att återvinna igen, helst tillbaka till samma typ av komponent. För att fasa ut gifter ur kretsloppen ska giftiga ämnen undvikas i tillverkningsprocessen. Innan komponenten återvinns har den haft en funktion under så lång tid som möjligt eftersom materialval och design är robusta och gjorda för att tåla många användningscykler. När den går sönder kan den repareras och när den inte kan repareras längre så går det att byta ut komponenten separat, så att produkten som den ingår i kan nyttjas vidare.

Förenklat kan cirkulär ekonomi översättas till att bevara så mycket som möjligt av en produkts värde så länge som möjligt. Att bevara värdet innebär att i största mån undvika att något blir avfall eller återvinns, och i stället fortsätta att använda produktens funktion så långt det går.

Biologiska material – ett exempel från en restaurang

Hur fungerar cirkulär ekonomi när det gäller biologiska material? För en restaurang börjar det med att råvarorna odlas och föds upp utan giftiga substanser. De levereras i SRS-backar som kan returneras och återanvändas. I matlagningen används allt som är ätbart från råvarorna och de delar som inte är ätbara i sin nuvarande form uppgraderas till mat, såsom fiskens skinn som friteras till chips. Maten serveras på ett sätt som får restaurangens besökare att slänga minimalt av maten. Det matavfall som kommer från restaurangen skickas till rötning så att mull och näringsämnen återvänder till jorden. På motsvarande sätt hålls avloppsslammet rent och näringsämnen därifrån blir också gödningsmedel till åkrar där ny mat odlas.

Kan ditt avfall komma till nytta på ett annat sätt eller i någons annan verksamhet? Möjligheterna till cirkulära förbättringar är många och kan se ut på många olika sätt.

Hur blir min verksamhet mer cirkulär?

Om du har börjat fundera på hur ditt företag kan bli mer cirkulärt så har jag två tips på vad du kan börja med att undersöka:

  • Tänk igenom vad som händer med produkterna efter att de lämnat ditt företag

Kommer de att ha ett långt liv? Har de förutsättningar att användas igen och igen, repareras och till slut återvinnas? Kanske kan förpackningen till produkten användas igen, eller åtminstone återvinnas? Om inte, kan du planera på något annat vis för att allt detta ska bli möjligt? Det kan behövas en justerad design av produkt eller process, andra material eller en helt ny affärsmodell. Kanske kan du hyra ut i stället för att sälja produkter, för att det ska kunna bli mer lönsamt för dig att tillverka färre produkter som har ett långt liv?

  • Undersök vilket avfall din verksamhet genererar

Vilka är de största källorna och hur kan du minska mängden avfall från dem? Det avfall som du inte kan få bort, hur kan det komma till bästa möjliga nytta på ett annat sätt eller i någons annan verksamhet?

Möjligheterna till cirkulära förbättringar är många och kan se ut på många olika sätt. Ta gärna kontakt med mig om du vill veta mer!

 

Vill du veta mer om hur du kan bli mer cirkulär?

Fyll i formuläret så återkommer våra experter till dig.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.