0 av 0 för ""

2023-11-01

Reading time: 5min

Mikael Jacobsson

Mikael Jacobsson

Betongspecialist och doktor i sedimentologi

Så ökar du livslängden på din betongkonstruktion

En viktig del i den gröna omställningen är att ta tillvara det vi redan har. I Sverige finns många betongkonstruktioner som byggdes på 50- och 60-talet och de har nu nått en ålder där skador börjar synas. Betyder det att konstruktionerna måste rivas och nya konstruktioner byggas? Inte alls. I det här blogginlägget berättar jag varför!

Armeringen den svaga länken

Betong är ett mycket beständigt och hållbart konstruktionsmaterial, men för att kunna skapa slimmade och ändå starka konstruktioner, används armering i betongen och det är den som börjar rosta efter en tid. Efter hur lång tid då, kanske du undrar? Allt beror på vilken miljö betongen är utsatt för och hur noga man varit vid uppförandet. För att stoppa nedbrytningen och därmed förlänga konstruktionens livslängd går det att avlägsna den skadade betongen, byta eller komplettera armeringen och därefter gjuta på ny betong. Om man även skyddar den nya ytan kan konstruktionens livslängd förlängas ytterligare.

Allt från badhus till bostäder

Vilken typ av konstruktioner är det som nu står inför renoveringsbehov? Det handlar om alltifrån reningsverk och parkeringsgarage till badhus och bostäder i miljonprogrammen. Säkert har du som ägare koll på det mesta som gäller driften, så som el, ventilation och de processer som pågår i byggnaden, men hur är det med själva stommen? Betongkonstruktionen är ofta något man har sämre koll på och en vanlig missuppfattning är att betong håller för evigt.

  • En väl utförd renovering kan förlänga en betongkonstruktions livslängd med 50 till 100 år samtidigt som stora summor sparas. Prisskillnaden mellan att renovera och att bygga nytt kan vara enorm.

Få koll på din betongkonstruktion

Det viktigaste för att få koll på din betongkonstruktion är att göra en statusutredning för att se hur konstruktionen mår, vad som har gjorts med den och vad som behöver göras för att funktionen ska säkerställas och livslängden förlängas. Allt som berör konstruktionen förs in i en underhållsplan. Den hålls sedan levande genom att årliga inspektioner utförs, lite som att du besöker tandläkaren för att se att du inte har några hål.

Renovera eller bygga nytt?

Genom att reparera eller renovera en betongkonstruktion kan du göra enorma besparingar, både ekonomiskt och klimatmässigt. En väl utförd renovering kan förlänga en betongkonstruktions livslängd med 50 till 100 år samtidigt som stora summor sparas. Prisskillnaden mellan att renovera och att bygga nytt kan vara enorm. Vi var nyligen med och renoverade ett badhus från tidigt 60-tal där renoveringen kostade cirka 14 miljoner kronor, medan en rivning och nybyggnation skulle ha kostat minst 150 miljoner. Och till det kommer naturligtvis klimataspekten. Genom att endast avlägsna de delar av konstruktionen som var skadade och ersätta dessa med nya och bättre material kunde vi minimera mängden cement samtidigt som vi undvek storskalig rivning och därmed deponering av rivningsmassor.

Det viktigaste för att få koll på din betongkonstruktion är att göra en statusutredning för att se hur konstruktionen mår, vad som har gjorts med den och vad som behöver göras för att funktionen ska säkerställas och livslängden förlängas.

Betongkonstruktioner som kan monteras ner

I mitt jobb som betongspecialist ser jag många skador i gamla konstruktioner som kan härledas till både brister vid den ursprungliga projekteringen och handhavandefel vid själva uppförandet. Den kunskapen försöker jag och mina kollegor sprida till både konstruktörer som projekterar och entreprenörer som bygger nya betongkonstruktioner. En annan aspekt är att det ännu inte är vanligt med konstruktioner som är konstruerade för att de ska kunna monteras ned och återmonteras. Om vi gjorde detta skulle en konstruktions klimatavtryck kunna minska markant över tid. I ett uppdrag jag deltog i monterades ett helt parkeringshus ned, flyttades och monterades upp igen på en helt ny plats.

Vilka utmaningar står du inför?

I det här blogginlägget har jag slagit ett slag för att ta tillvara det vi har och se till att befintliga betongkonstruktioner får så en så lång livslängd som möjligt. Om du är ägare av en betongkonstruktion är mitt tips till dig att göra en statusutredning och en underhållsplan. Vi på Sweco hjälper dig gärna att ta fram den lösning som ger bäst kvalitet till lägsta kostnad, samtidigt som klimatavtrycket minimeras. Det lönar sig att ha koll på, underhålla och renovera din betongkonstruktion och det är alltid bättre att veta än att gissa och tro!