0 av 0 för ""

2023-06-22

Reading time: 6min

Porträttbild på Magnus Lindén

Magnus Lindén

Energiexpert

Bezawit Tsegai

Bezawit Tsegai

Energirådgivningsspecialist

Solenergi kan öka motståndskraften i vårt elsystem

Har du tänkt på vad följden av ett längre strömavbrott blir för dig? Och för samhället? Här kan solel spela en viktig roll för att bygga resiliens, men Swecos nya studie visar att Sverige och de nordiska länderna inte är så förberedda på att nyttja solel vid kriser. Vad kan vi göra annorlunda, och bättre?

Större risk för strömavbrott

Med ökande extrema väderhändelser och externa hot krävs motståndskraft i energisystemet för att minska riskerna från långvariga strömavbrott. Privatpersoner och samhällsviktiga funktioner behöver alla utveckla strategier för att säkerställa enkel tillgång till el, både för att säkra kommunikationen mellan medborgare, och för att upprätthålla grundläggande samhällsbehov.

För dig som privatperson blir de direkta följderna av ett strömavbrott att du blir av med värme, fungerande kyl och frys, belysning och möjlighet att laga mat – inte så roligt! Nu är vi lyckligtvis hittills väldigt förskonade från långvariga elavbrott. Efter att stormen Gudrun slog till 2005 och skapade oreda i elförsörjningen för många personer och företag i veckor så har nätbolagen satsat enorma pengar på vädersäkring. Dessa investeringar har gjort elsystemet säkrare, men trots detta så händer det ibland att vi får uppleva längre strömavbrott. 4 januari slog stormen Alfrida till i bland annat Roslagen och återigen var byggnader utan el i veckor.

Ur ett samhällsperspektiv påverkas bland annat kommunikationslösningar (mobiltelefoni) och vattenförsörjning – viktiga samhällsfunktioner som är väldigt jobbiga att vara utan. Denna typ av samhällsfunktioner behöver ha, och har ofta, reservkraft.

Växelriktare – en viktig nyckel för att öka motståndskraften i vårt elsystem

Tänk dig att en storm har knäckt elledningen, så som under stormarna Gudrun eller Alfrida. Det finns ett enkelt sätt att göra livet lite lättare om det händer. Det handlar om solel och en växelriktare med nödströmsfunktionalitet. Viktigt att påpeka är att det handlar just om nödström. Det betyder alltså inte att allt kommer att funka som vanligt i ett hus, men om solen lyser så finns lite ström som gör att man kan ladda upp telefoner, koka vatten med mera. Visst; är det en dag i november när solen knappt orkar titta över kanten så ger det inte mycket, men skulle det vara en solig dag, som vi har haft de senaste veckorna, så skulle det finnas betydligt mer el.

Man med tändsticka i mörker

Ingen solel under strömavbrott

Bakgrunden är att, på grund av säkerhetsskäl, upphör standardnätanslutna solenergianläggningar att producera elektricitet under strömavbrott. Detta för att inte utsätta personal som arbetar med att återställa elnätet för fara utifrån att ”det kommer el från fel håll”. Här spelar dock valet av växelriktare en avgörande roll. En växelriktare med nödströmsfunktionalitet är designad för att inte släppa ut el på nätet om det är strömavbrott, men att fortsätta att ge lite el via ett specifikt eluttag, ofta direkt på växelriktaren. Det ger el när solen lyser. Inte annars. När vi har rotat i detta har vi insett att dessa växelriktare idag endast är några tusenlappar dyrare än en växelriktare utan nödströmsfunktionalitet. Sist och slutligen hamnar man i valet: ingen el alls eller lite el under dagtid när solen lyser. Om det är ett normalt elavbrott i Sverige, vilket vi inte har många av, gör det ingen skillnad. Men om någon kusin till Gudrun eller Alfrida slår till och det handlar om flera dagar utan el, då gissar vi att några tusenlappar till, om man investerar i solel på taket på huset, är en investering man inte ångrar för att i alla fall ha lite el.

Sverige dåligt rustat för strömavbrott

Nu kanske vi sticker ut hakan lite, men om man tänker så här: Idag går det att få ekonomiskt bidrag för att investera i solel. Tänk om dessa bidrag var villkorade med att åtminstone välja en växelriktare med nödströmsfunktionalitet. Då skulle vi bygga en liten, man knappast obetydlig, elresiliens i vårt land.

Sedan kan man ju alltid välja att göra mer. Man kan välja en hybridväxelriktare med ett batteri. Sedan se till att den blir rätt installerad med jordspett och brytare mot elnätet etcetera och då kan man kanske till och med grilla en kyckling i ugnen vid ett längre strömavbrott.

Så kan vi öka motståndskraften i elsystemet

Vi menar att vi kan bli bättre rustade för elavbrott genom att utveckla solenergilösningar för bostäder. Tänk dig exempelvis att en BRF som väljer att sätta solpaneler på taket också väljer att sätta ett eluttag i köket som bara fungerar när det är strömavbrott. I en befintlig byggnad blir det rimligen ganska dyrt, men om man bygger nytt, då lär det inte blir så mycket.

Tänk om kommuner som bygger solpaneler på skolor och dagis började tänka nödström. För det är vi inte alls säkra på att de gör. Då skulle det finnas lite ström när solen lyser, eller om de gör lite mer avancerade installationer så att solpaneler och reservgeneratorer samarbetar så skulle bränslet räcka längre.

Funderar du på solel? Hör gärna av dig till oss på Sweco, så hjälper vi dig så att du i alla fall har lite el vid ett långvarigt strömavbrott!