0 av 0 för ""

2024-07-04

Reading time: 3min

Carl-Johan Ottekrall

Verksamhetsansvarig för Swecos UAS-organisation

Drönare har blivit en allt vanligare metod för insamling av data inom samhällsbyggnad, samtidigt som säkerheten skärpts och tillståndskraven ökat. Sweco är ett av de få bolag i branschen som nu fått tillstånd att flyga större kdrönare i mer komplexa miljöer.

Drönare möjliggör effektiv insamling av data

Användningen av drönare skapar förutsättningar för effektivare insamling av data för planering, drift och underhåll i vårt samhälle. I takt med att utvecklingen gått framåt och riskmedvetenheten ökat, har regelverket skärpts kring hur och var drönare får flygas.

Från och med 2024 styrs reglerna för drönare på EU-nivå. Idag finns tre kategorier för tillstånd att få flyga drönare:

  • Öppen: alla får flyga inom denna kategori förutsatt att man har drönarkörkort.
  • Specifik: ställs högre kunskapskrav på piloten som måste vara utbildad av godkänd flygskola, utökade krav på identifiering och hantering av risker, samt att verksamheten måste uppfylla vissa organisatoriska krav. Här får man flyga tyngre/större drönare och i mer komplexa miljöer, exempelvis glesbebyggda områden.
  • Certifierad: när du ska flyga över folksamlingar, flyga som persontransport eller transportera farligt gods som kan innebära hög risk för personer vid olycka.

Vill ni ha hjälp att samla in data med hjälp av drönare?

Genom att kunna flyga större drönare med teknisk utrustning har vi helt andra möjligheter att samla in data för olika ändamål.

Sweco kan flyga större drönare i mer komplexa miljöer

Sweco flyger drönare i den öppna kategorin och är först ut av de större konsult- och entreprenadbolagen att även fått tillstånd att flyga drönare i den specifika kategorin. Genom att kunna flyga större drönare med teknisk utrustning har vi helt andra möjligheter att samla in data för olika ändamål.

Detta är särskilt viktigt i projekt där högre upplösning eller laserdata behövs och som sträcker sig över områden såsom bebyggelse, komplex infrastruktur och rekreationsområden.

Exempel på projekt som kräver tillstånd för flygning av drönare i den specifika kategorin:

  • Infrastrukturuppdrag med långsträckta objekt som exempelvis går igenom byar eller bebyggelse.
  • Flygningar över återvinningsstationer/deponier där allmänheten har tillträde.
  • Laserskanning av strand/kustremsa där bebyggelse finns inom 150 meter från flygområdet.

Sweco har idag över 80 registrerade piloter runtom i landet, varav sex är utbildade inom specifik kategori, och 67 drönare av olika storlekar.

Kontakta gärna oss om ni vill veta mer!