0 av 0 för ""

Nu digitaliserar vi samhällsbyggnadsprocessen

 

Just nu pågår något av det mest spännande som skett inom samhällsbyggnad på många år: vi digitaliserar samhällsbyggnadsprocessen! Genom att tillgängliggöra all geodata i ett obrutet digitalt informationsflöde genom hela processen skapar vi en av de viktigaste förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart samhälle. Och i slutändan är det alla vi enskilda medborgare som blir de stora vinnarna – vi får ett bättre och friskare samhälle att leva i.

Digitalisera för ett hållbart samhälle

Genom att ta fram och tillgängliggöra digitalt underlag i planeringsprocessen, ökar kunskapen och förståelsen av det vi bygger och hur det kan nyttjas. Det ger oss en möjlighet att styra planeringsprocessen mot hållbara värden – såsom minskad klimatpåverkan av det som planeras och trivsamma och väl fungerande samhällen för oss att leva och bo i.

Tack vare digitala processer blir planeringens olika skeden mer transparanta och skapar fler möjligheter till dialog. Genom att planera digitalt och skapa underlag till digitala tvillingar, tillgängliggörs en plattform som medborgare kan nyttja för att bättre förstå sin stad och de tjänster som den framtida staden erbjuder. Dessa tjänster kan även ligga till grund för att underlätta för medborgaren att göra mer medvetna val kring transport, elförbrukning och andra klimatpåverkande aktiviteter.

En effektiv digital samhällsbyggnadsprocess

För en effektiv samhällsbyggnadsprocess, från en idé till färdig plan, ska data enkelt kunna delas mellan användarna. Idag tar det tid och kräver ett omfattande arbete att hitta information som är aktuell och korrekt. För att skapa det digitala informationsflödet behöver befintlig digital information ses över och anpassas så att den används på samma sätt av alla aktörer över hela landet. På samma vis behöver vi också digitalisera analoga ritningar och annan analog information.
För att nå målet och nyttorna med en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess, behöver vi digitalisera, samla och strukturera data. När vi har data som är användbar så kan vi digitalisera våra processer och arbetsflöden, möjliggöra digital dialog med såväl offentlig som privat sektor, och med medborgare. När dessa steg är på plats har vi öppnat upp för möjligheten att automatisera processer och hitta mer effektiva arbetssätt. Automatisering kan ske med såväl relativt enkla verktyg/metoder eller med mer avancerade och självlärande teknik, det vill säga AI.

Digital detaljplaneinformation blir krav

För att skapa ett obrutet digitalt informationsflöde genom samhällsbyggnadsprocessen åläggs nu alla kommuner att tillgängliggöra sin detaljplaneinformation digitalt och nationellt. Kravet gäller från den 1 januari 2022, och endast de planer som påbörjas efter dessa datum. Detta görs för att samla ihop och harmonisera landets 290 kommuners olika detaljplaner.

“Bland det häftigaste som hänt vår bransch”

Swecos konsulter om vad digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen innebär.

Hur ställer vi om till en digital samhällsbyggnadsprocess?

Nu är det hög tid att ställa om! Men hur? Vilka krav ställs idag? Vad är nyttan för kommunen med en digital process? Vi på Sweco erbjuder vårt stöd i arbetet med att ställa om – vi kan vara till hjälp för att förstå vilka krav som är obligatoriska och vilka nyttor detta skapar för din kommun. Vi kan med utgångspunkt från kommunens förutsättningar stödja organisationen i den digitala omställningen.

Intresserad? Kontakta oss gärna via formuläret nedan!

Cube Samordna ditt projekt med hjälp av den digitala strategin Cube.
man med dator
Sweco tar fram digital översiktsplan Älvarleby kommun
Digitala platsbeök Vi skapar en digital kopia av verkligheten
Flygbild över fabrik
Digi M.A.P by Sweco Sweco förenklar användandet av digitala verktyg
Digi M.A.P. by Sweco

Webbinarium: Digital detaljplaneinformation – så påverkar det kommunerna

Just nu pågår ett stort arbete på nationell nivå med att digitalisera och tillgängliggöra detaljplaneinformation. Detta arbete påverkar i allra högsta grad landets alla kommuner som från och den 1 januari 2022 ska tillgängliggöra digital detaljplaneinformation nationellt. Under det här webbinariet går vi igenom vad ni behöver veta inför de nya kraven.

Fredag 27 augusti, kl 09.00

Man som tittar på sin mobil

Vill du veta mer om Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.