• Fågel Fenix – Från kris till positiv samhällsomvandling

  ”Pandemin har, mitt i allt lidande den orsakat, även gett oss möjlighet att ifrågasätta vår livsstil, testa nya vägar och öppna upp för nya sätt att tänka”

När covid-19 slog till och lamslog stora delar av samhället våren 2020, valde Sweco att agera. Vi bjöd in branschen till rundabordssamtal på ett antal av Swecos lokalkontor runtom i Sverige.

Under ett tjugotal rundabordssamtal från Luleå till Malmö, delade olika aktörer inom samhällsbyggande perspektiv och utmaningar som uppstått till följd av den plötsliga förändringen.

Deltagarna kom från en bred samling lokala aktörer och organisationer. Kommunala och privata fastighetsutvecklare, kommuntjänstemän, skolaktörer, bygg och entreprenad, näringsliv, mobilitet och infrastruktur, regionala myndigheter, IT-strateger, startup-företag med flera samlades.

I samtalen, modererade av Sweco, uppmuntrades deltagarna att se till möjligheterna för en hållbar omställning.

Vill du delta i ett Fågel Fenix-samtal? Kontakta någon av våra ansvariga nedan.

Varför Fågel Fenix?

Liksom den mytiska Fågel Fenix som återuppföddes ur askan, slog ut sina vingar och flög, reser sig också ett nytt och kraftfullt samhälle ur den kris som coronapandemin skapat.

Se den sammanfattande filmen som visar vad vi lärt oss utifrån våra rundabordssamtal. 

 

Se filmen här
/siteassets/kampanj/fagel-fenix/bild-till-webb_final-11.png
/siteassets/kampanj/fagel-fenix/rapport_bild_final.png

Resultatet från rundabordssamtalen

Vi presenterar nu resultaten av rundabordssamtalen i en rapport. Här finns insikter kring vad aktörer inom samhällsbyggnad ser som viktiga lärdomar i den förändringsresa krisen aktiverat. Detta kan ge fart till den hållbara samhällsomvandling vi alla tillsammans arbetar för.

Läs i rapporten hur vi gick tillväga, lärdomar och sammanfattningar.

Ta del av rapporten här

 • Peter
  Enå
  Regionchef, projektledning, Mitt
  +46 727298319
  Fxvpxn r-cbfg
 • Andreas
  Larsdalen
  regionchef, IT för samhällsutveckling, stockholm
  +46 734126469
  Fxvpxn r-cbfg
 • Sofia
  Brodd
  Regionchef, Installation, Stockholm
  +46 738263666
  Fxvpxn r-cbfg
 • Peter
  Magnusson
  Regionchef, Projektledning, väst
  +46 734122615
  Fxvpxn r-cbfg
 • Frank
  Graveus
  Regionchef, Installation Syd
  +46 705323077
  Fxvpxn r-cbfg