0 av 0 för ""

Fågel Fenix –

Från kris till positiv samhällsomvandling

 

Fågel Fenix – samtal ur ett samhällsbyggande perspektiv efter covid 19

När covid-19 slog till och lamslog stora delar av samhället våren 2020, valde Sweco att agera. Vi bjöd in branschen till rundabordssamtal på ett antal av Swecos lokalkontor runtom i Sverige. Under ett tjugotal rundabordssamtal från Luleå till Malmö, delade olika aktörer inom samhällsbyggande perspektiv och utmaningar som uppstått till följd av den plötsliga förändringen.

Deltagarna kom från en bred samling lokala aktörer och organisationer. Kommunala och privata fastighetsutvecklare, kommuntjänstemän, skolaktörer, bygg och entreprenad, näringsliv, mobilitet och infrastruktur, regionala myndigheter, IT-strateger, startup-företag med flera samlades. I samtalen, modererade av Sweco, uppmuntrades deltagarna att se till möjligheterna för en hållbar omställning.

 

Varför Fågel Fenix?

Liksom den mytiska Fågel Fenix som återuppföddes ur askan, slog ut sina vingar och flög, reser sig också ett nytt och kraftfullt samhälle ur den kris som coronapandemin skapat.

Se filmen som visar vad vi lärt oss utifrån våra rundabordssamtal.

  • ”Pandemin har, mitt i allt lidande den orsakat, även gett oss möjlighet att ifrågasätta vår livsstil, testa nya vägar och öppna upp för nya sätt att tänka”.

    Insikter från aktörer inom samhällsbyggnad som deltagit i samtalen