0 av 0 för ""

Hållbarhet

En hållbar förebild

Hållbarhet är affärskritiskt för Sweco. På alla marknader där vi är verksamma har vi ett stort engagemang för att tillsammans med våra uppdragsgivare bidra till att planera och utforma framtidens hållbara samhällen och städer. Vi på Sweco hjälper våra kunder att ta sig an dessa utmaningar på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt i alla typer av uppdrag oberoende av vad projektet i slutändan ska bli. Tillsammans med våra kunder använder vi vår expertis för att utveckla industrier, byggnader, energisystem, infrastruktur och andra delar av vårt samhälle, enligt FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Globala hållbarhetsmål i fokus för Sweco:

  • Rent vatten och sanitet för alla
  • Hållbar energi för alla
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringarna

Störst möjlighet att göra skillnad i våra kundprojekt

Vår största möjlighet att göra skillnad ligger i vår förmåga att leda och erbjuda vår expertis i dessa uppdrag för att bidra till en mer hållbar samhällsutveckling, till exempel genom att säkerställa tillgång till rent vatten, en effektiv infrastruktur och hållbara energilösningar.

Vi har som ambition att alltid göra lite mer än vad du som kund begär och bidra med våra sakkunniga konsulter för att erbjuda och skapa mer hållbara lösningar. Ett exempel är Swecos uppdrag inom järnvägsverksamhet i Sverige där vi har beslutat att i alla större uppdrag leverera fem procentenheter större utsläppsreduktion än kunden begär. Vi sätter också ambitiösa mål för vår egen verksamhet.

Sweco Sverige ska vara klimatpositiva senast 2030, dvs senast då ska vi ha en klimatpåverkan som är under noll. Vi följer det svenska klimatmålet, där maximalt 15 procent av utsläppsminskningarna kan uppnås med annat än egna utsläppsminskningar. Klimatpositiv innebär att därutöver åstadkomma tio procents utsläppsminskning, inom eller utanför vår egen verksamhet.

Sverige som land ska vara klimatneutrala 2045, vi ska vara det 15 år tidigare.

Initiativ och samarbeten

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Därför har vi bland annat åtagit oss branschens mest ambitiösa och konkreta klimatmål om att ha en klimatpositiv verksamhet 2030 och är där dessutom anslutna till Science Based Targets för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. I tillägg är vi en aktiv partner i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Exponential Roadmap, Global Compact, 1.5 Playbook, samt de av Fossilfritt Sveriges färdplaner som är mest relevanta för vår verksamhet.

Klimatmål

Swecokoncernen har som mål att vara klimatneutrala senast år 2040, med en halvering av vår klimatpåverkan till år 2030 jämfört med år 2020, och vara en föregångare på de marknader vi är verksamma.

lägenhetsfasad med gröna växter

Hållbarhet och regelefterlevnad

Swecos bidrag till samhället uppnås genom våra kundprojekt, men även genom vårt sätt att bedriva verksamhet och hur vi agerar som företag.

Person antecknar vid ett skrivbord

Hållbarhetsredovisning

Information om hur Sweco arbetar med hållbarhetsfrågorna och vilka resultat vi uppnått under 2022 (pdf).

lägenhetsfasad med gröna växter

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig, eller ring oss på tel. +46 8 695 60 00. Våra specialister ser fram emot att få hjälpa dig!Om du har frågor om jobb, praktik och exjobb – besök våra karriärsidor!
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.