0 av 0 för ""

Det cirkulära samhället

Allt blir en resurs i en cirkulär process

Att tänka cirkulärt handlar om att ta del av jordens tillgångar så att de räcker till alla och utan att äventyra vår framtid. Cirkulär ekonomi handlar om att skapa ett samhälle utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process.

Hur kan er verksamhet bli mer cirkulär?

Vi behöver gå från ett samhälle där saker tillverkas, används och kasseras i linjära processer till ett mer cirkulärt system där vi återanvänder och återvinner. Sådana kretslopp kan skapas i både små och stora processer, i alla branscher, och på lokal nivå likaväl som nationell. Med hjälp av värdeskapande design och innovativa lösningar för återvinning och återbruk kan produkter och material få ny användning istället för att tappa sitt värde.

På Sweco har vi kompetensen att analysera flöden och identifiera affärsnyttan för alla aktörer delaktiga i en materialkedja. Förutom att bidra med expertkunskap inom olika områden i cirkulära processer kan vi facilitera samverkan, identifiera aktiviteter och ta fram planer. Vi kan även fungera som processtöd under projektets gång.

Urban Insight – årets tema cirkularitet

I år kommer vår kunskapsplattform Urban Insight att belysa övergången till en cirkulär ekonomi, lyfta olika aspekter i utvecklingen av hållbara städer, samhällen och cirkulära system. Hur upprätthåller vi och arbetar vidare med resurser som redan är engagerade?

Ta del av Urban Insight här 

En cirkulär ekonomi

…handlar om utvecklingen av en medveten och utformad process för att återföra resurser tillbaka till systemet på ett självförsörjande sätt. Istället för att tillverka nytt och sedan kassera, utnyttjas allt tillverkat så länge det går. När en produkt blir oanvändbar återvinns så mycket som möjligt om och om igen.

Copy link
Powered by Social Snap