0 av 0 för ""

Initiativ och samarbeten

Initiativ och samarbeten inom hållbarhet

För oss på Sweco är det viktigt ta ansvar i omställningen till ett hållbart samhälle. Det gör vi både i vår interna verksamhet och i våra kunders projekt. Därför har vi bland annat åtagit oss branschens mest ambitiösa och konkreta klimatmål om att ha en klimatpositiv verksamhet 2030 och är där dessutom anslutna till Science Based Targets för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

I tillägg är vi en aktiv partner i World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Exponential Roadmap, Global Compact, 1.5 Playbook, samt de av Fossilfritt Sveriges färdplaner som är mest relevanta för vår verksamhet.