Säkerhetsskyddslagen

Den 1 april 2019 infördes en ny säkerhetsskyddslag. Lagens ställer nya krav och gör att fler verksamheter kommer att behöva utveckla sina processer för säkerhet. Bland annat kommer VA-verksamheter, energisektorn samt bygg- och fastighetsbranschen att påverkas.

Säkerhet har länge varit en viktig del av samhällsbyggnad och i takt med att bland annat extremväder, terrorangrepp och miljöföroreningar ökat, har säkerhet blivit allt viktigare. Sweco har en lång historik i att genomföra säkerhetsklassade uppdrag, utforma säkerhetsklassade objekt med höga skyddsbehov och är vana att projektera militära och civila anläggningar, både i Sverige och internationellt. Vi kan hjälpa till med att analysera de säkerhetsbehov som finns hos din verksamhet.

Kontakta våra experter om du vill veta mer:
Nadja Golubic, byggkonstruktion
Emma Edfors, miljö- och vatten
Pär Landby, säkerhetsskyddschef på Sweco
Margareta Gelius, arkitekt
Bo Damberg, installation
Frank Graveus, riskexpert


LYSSNA TILL NÅGRA RÖSTER OM DEN NYA LAGEN


I början av året höll Sweco ett seminarium om den nya säkerhetsskyddslagen. Bland annat föreläste Martin Waern på SRS som har varit med och tagit fram den nya lagen. Nedan kan du lyssna till Martin och även till Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter som besökte seminariet. Åsa kommenterar den nya lagen och reflekterar över hur den påverkar bygg- och fastighetsbranschen.