0 av 0 för ""

Borta bra men Sweco bäst.

En vilja att ständigt utvecklas. Tillgång till en unik kompetensbredd. Spännande uppdrag. Det är några av anledningarna till varför medarbetare som en gång lämnat söker sig tillbaka till Sweco.

Att komma tillbaka kan vara att gå framåt

En återanställning är något av det bästa betyg man kan få som arbetsgivare. Men också som medarbetare. Ett kvitto på att min kompetens är värdefull och att jag är en uppskattad kollega. En framgång för båda parter helt enkelt.

Ofta förknippar vi nya utmaningar med nytt jobb. Och ibland kan faktiskt den mest spännande och rätta utvecklingsmöjligheten finnas på en tidigare arbetsplats. Med kollegor och i en kultur där man trivs.

Finns din nästa utmaning hos oss? Gå in och titta bland våra lediga jobb.

Välkommen hem! Träffa några av våra återvändare!

Kvinna med glasögon ser in i kameran

Lina Olofsson, Gruppchef inom management infrastruktur


När arbetade du på Sweco första gången?

Jag arbetade på Sweco mellan 2009 fram till 2016. Mellan 2009 och 2011 arbetade jag på kontoret i Helsingborg, de resterande åren på kontoret i Stockholm.

Vad fick dig att återvända?
Under de år jag var borta drev jag bland annat egen firma och saknade sammanhanget av ett större bolag. När det öppnade upp en möjlighet att få komma tillbaka i en gruppchefsroll på Sweco så var det ingen tvekan om att ta den.

Vad saknade du på Sweco när du var härifrån?
Jag saknade utvecklingsmöjligheterna som finns på Sweco, men framför allt ledarskapsrollen och att få utveckla medarbetare framåt. Jag saknade även den struktur som finns på Sweco och som underlättar i arbetet.

Vad är det bästa med att jobba på Sweco?
Möjligheten att få driva egna projekt och arbeta med spännande uppdrag. Att få vara med i många roliga och lärorika sammanhang tillsammans med medarbetare och kunder.

Thomas Vincent, BIM-strateg

 

När arbetade du på Sweco första gången?
Den första januari 1989 började jag på VBB som sedermera blev Sweco. Jag var kvar till 2012 och har sedan återvänt, inte bara en, utan två gånger.

Vad fick dig att återvända till Sweco?
De utmanande och spännande stora uppdragen. Den höga tekniska kompetens som finns. Kreativa bra kollegor. Bra system, hög IT-kompetens och erkänd expertis inom BIM/VDC.

Vad saknade du på Sweco när du var härifrån?
Kollegorna och det interna nätverkandet, teknikfokuset och den kreativa och innovativa miljön som finns på Sweco. Samt att vi också har många intressanta, spännande och utvecklande uppdrag.

Vad är det bästa med att jobba på Sweco?
Möjligheter att utvecklas inom intressanta uppdrag och det stora nätverket av kunniga kollegor. Bra IT-avdelning med bra stöd för system och förståelse för ingenjörsprogramvaror.

 

Erik Bengtsson, Gruppchef inom järnväg

 

Vad fick dig att återvända till Sweco?
Jag trivdes extremt bra under min förra tid på Sweco så när tjänsten blev tillgänglig var det inte så mycket att fundera på.

Vad saknade du på Sweco när du var härifrån?
Det faktum att vi på Sweco lägger ett genuint fokus på balans och ett hållbart arbetsliv. Det möjliggör för oss att leverera hög kvalitet i de största, mest komplexa och utvecklande uppdragen!

Vad är det bästa med att jobba på Sweco?
Det är utvecklande att jobba tillsammans med duktiga kollegor, och mina är de bästa i branschen!

Carolina Ahlqvist

Carolina Ahlqvist, Energimarknadskonsult

 

Vad fick dig att återvända till Sweco?
Sweco är kunskapsledande inom mitt område och jag vill utmana mig och bli grym på området genom våra projekt. Sen tycker jag att det är kul att möta olika kunder, lära mig deras mer om deras roller och organisationer och försöka förstå deras behov för att stötta dem i energiomställningen.

Vad saknade du på Sweco när du var härifrån?
Kollegorna!

Vad är det bästa med att jobba på Sweco?
Bredden och variationen i projekt, kompetens hos kollegorna samt kunderna som jag jobbar med.  Jag tycker också om att Sweco finns på så många orter, både i och utanför Sverige.

Daniel Nyberg, Teknikchef Gata & Mark

 

Vad fick dig att återvända till Sweco?
Medarbetarna och kulturen som präglas av viljan att hjälpa varandra att hitta nya affärer och lösningar.

Vad saknade du på Sweco när du var härifrån?
Jag saknade det breda perspektivet, drivet och glädjen i att arbeta kundnära och utforska möjligheterna på en bred marknad.

Vad är det bästa med att jobba på Sweco?
Att vi är nyfikna och vågar göra nytt, från nyanställd till högsta ledning. Våra affärer och framtidens lösningar kräver att vi är innovativa och lösningsorienterade. Och vi gör det inte bara bra, vi tycker att det är roligt också.

Jenny Evred, Gruppchef inom transmission

 

Vad fick dig att återvända till Sweco?
Kollegorna, ledarskapet i kombination med att vi elektrifierar Sverige genom våra projekt. Sedan är det inte helt fel att jag kan cykla till jobbet.

Vad saknade du på Sweco när du var härifrån?
Kulturen, att jobba brett med olika aktörer i Sverige och ha kundkontakt.

Vad är det bästa med att jobba på Sweco?
Att jag får bidra med mina kompetens/kunskap genom en chefsroll, där vi tillsammans samarbetar, delar kunskap och har kul på jobbet.

Payam Bahrami, Gruppchef inom järnväg

 

När arbetade du på Sweco första gången?
2014-2017

När började du på Sweco igen?
2018

Vad fick dig att återvända till Sweco?
Kulturen och förtroendet för organisationen.

Vad är det bästa med att jobba på Sweco?
Att få möjlighet jobba med de bästa kollegorna i branschen i de mest komplexa projekten och att alla ställer upp för varandra och är väldigt hjälpsamma.

Linda Fjällborg

Linda Fjällborg, Uppdragsledare

 

När arbetade du på Sweco första gången?
Jag kom till Sweco iom Swecos uppköp av Grontmij i januari 2016 och stannade till november 2018.

Vad fick dig att återvända till Sweco?
Arbetsmiljön och möjligheten att själv kunna få styra min dag.

Vad är det bästa med att jobba på Sweco?
Min chef som är samma som jag hade när jag var på Sweco förra gången men också möjligheten att kunna arbeta hemifrån på ett flexibelt sätt.

Viktor Österdahl

Viktor Österdahl, BIM-specialist

 

När arbetade du på Sweco första gången?
Från 2014 till 2018

Vad fick dig att återvända till Sweco?
Alla spännande projekt och tillgången till ett nätverk med en enorm kompetensbredd, både nationellt och internationellt. Men också möjligheten att arbeta djupare med innovations- och metodikutveckling.

Vad är det bästa med att jobba på Sweco?
Möjligheten att utvecklas utifrån egna intressen, variation av uppdrag och den kompetensbredd som finns. Vi har experter inom alla typer av frågor kopplat till samhällsbyggnadsbranschen.

Teresia Sibo Lindberg

Teresia Sibo Lindberg, miljö- och hållbarhetssamordnare


När arbetade du på Sweco första gången?

Mellan 2011-2018.

Vad fick dig att komma tillbaka?
En längtan efter att få arbeta mer konkret och kreativt med hållbar samhällsplanering igen. Plus att jag fick möjlighet att arbeta med affärs- och metodutveckling i ett team från flera olika kompetensområden.

Vad är det bästa med att jobba på Sweco?
Om man drivs av nya utmaningar i kombination med en stark vilja att bidra till ett hållbart samhälle är Sweco en suverän arbetsplats!

Karin Fägerlind

Karin Fägerlind, statistiker


När arbetade du på Sweco första gången?

Jag jobbade på Stockholms stads statistikkontor när det förvärvades av Sweco 2011. Jag slutade på Sweco 2012 i samband med att jag flyttade från Stockholm.

Vad fick dig att återvända?
Det affärsområde jag tillhörde 2012 fanns inte representerat i den stad jag flyttade till och distansarbete kändes inte aktuellt vid den tiden. Men nu ser det ju helt annorlunda ut. Då föll också mitt enda skäl att inte söka mig tillbaka.

Vad är det bästa med att jobba på Sweco?
Variationen av uppdrag, stämningen och att ständigt utvecklas.

Henrik Bodin-Sköld

Henrik Bodin-Sköld, specialist inom skyfall- och klimatanalys


När arbetade du på Sweco första gången?

Mellan 2010-2018

Vad fick dig att återvända?
Alla spännande projekt och tillgången till ett stort nätverk av kompetens både inom och utanför landet.

Vad är det bästa med att jobba på Sweco?
Kompetensbredden som finns i företaget, variationen i uppdragen och att jag har möjlighet att forma min karriär utifrån intresseområden.